Inimesed
Živana Olbina
Živana Olbina
Ekspert zivana.olbina@civitta.rs +381 632 042 56

Teenused
Projektijuhtimine, tasuvusuuringud, restruktureerimine ja erastamine

Valdkonnad
Avalikud ja valitsusasutused, eksterritoriaalsed organisatsioonid, kohalikud omavalitsused,  rahvusvahelised valitsustevahelised organisatsioonid

Kogemus
Alates 1997 FACTIS Consulting | nüüd Civitta 
1991 - 1996 MECON
1987 – 1991 Jugoslaavia omavalitsuste alaline konverents
1985 – 1987 Belgradi linnavalitsus 
1978 - 1985 Serbia valitsus
1969 - 1978 Tööstusökonoomika Instituut

Haridus
1972 - 1977 Belgradi Ülikool (Ph D, mikroökonoomika)
1969 - 1972 Belgradi Ülikool (MA, organisatsiooniteooria)
1965 - 1969 Belgradi Ülikool (BA, majandus)

Keeled
Serbia, inglise, vene