CIVITTA aitab Päästeametit strateegiaga

AITAME PÄÄSTEAMETIL MUUTUSI ELLU VIIA

Septembris sai hoo sisse Päästeameti strateegia uuendamise ja elluviimise mudeli väljatöötamise projekt. CIVITTA Eestil on suur kogemus siseturvalisuse teemadega tegelemisel ning meil on hea meel Päästeameti uuenemisele kaasa aidata.

Strateegia koostatakse aastani 2025 ning selle raames vaadatakse üle Päästeameti missioon, visioon ja asutuse üldeesmärgid ning vajadusel kohandatakse neid muutunud oludele ja ootustele vastavalt. 

“Tänastes kiiresti muutuvates oludes on äärmiselt vajalik, et riigi võtmeasutused suudaksid teha strateegiliselt õigeid valikuid. CIVITTA roll selles projektis on analüüsida hetkeolukorda ja tulevikutrende, juhtida protsesse, viia läbi kohtumisi ja seminare, mille tulemuseks on uuendatud strateegia aastani 2025 ning läbi on mõeldud selle elluviimise protsessid,” kommenteerib CIVITTA Eesti noorempartner Ragne Vaarik.

CIVITTA on siseturvalisuse valdkonda nõustanud rohkem kui 10 aastat. Meie pikaajalisteks klientideks on Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning oleme rahvusvahelises mastaabis aidanud kaasa ka innovatsiooni arendamisele julgeolekuasutustes (http://www.insec-project.eu/en/). 

“Näeme, et läbimõeldud strateegia ja suur töö viivad sihile - 89% elanikkonnast peab Eestit turvaliseks riigiks, kus elada. Usume, et ka Päästeameti uus strateegia aitab ametil astuda otsustavaid samme elanikkonna kaitse tõhustamisel,” lisab Vaarik.

Päästeameti projekti protsess on plaanitud kestma aprillini 2021 ning sellesse on kaasatud kõik Päästeameti osakonnad ja valdkonnad.

JAGA ARTIKLIT