Kergrööbastranspordi teostatavus ja tasuvusanalüüs | CIVITTA

CIVITTA hakkab teostama Tallinna ja Harjumaa Kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi

CIVITTA koos Stratum OÜ ja Hendrikson & KOga võitis Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Transpordiameti poolt välja kuulutatud hanke ning koos hakatakse teostama Tallinna ja Harjumaa Kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi. Võitjat aitas välja valida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kuna koostöö riigi, linna ja Harjumaa omavalitsuste vahel maakonna ühistranspordi võrgustiku arendamisel on oluline kogu Eesti seisukohalt.

Hanke eesmärk on analüüsida trammi- ja rööbastranspordi arenguvõimalusi ja väljavaateid Tallinna pealinnaregiooni ülesena, hõlmates seejuures ka Tallinna olemasolevat trammivõrku. Arvestades eeldatavat piirkonna elanikkonna kasvu tulevikus, suureneb surve transporditaristule ning senisele ühistranspordivõrgule. Seniste trendide jätkumisel pole autokasutuse ja liikluskoormuse kasvust pääsu. See toob endaga kaasa negatiivse mõju nii linnakeskkonna kvaliteedile, keskkonnale laiemalt kui ka ühendusaegadele.

Trammi / kergraudtee kui ühe kõige keskkonna- ja ruumisäästlikuma, kuid samas ka atraktiivsema ühistranspordiliigi potentsiaali laiem ärakasutamine võimaldaks ühistranspordi konkurentsivõimet tõsta. Seega viime läbi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koos täiendava sotsiaalmajandusliku mõjuanalüüsiga.

Analüüsi sisu

Analüüs lähtub jätkusuutliku transpordisüsteemi tulevikuvajadustest. Ühistranspordi puhul eeldatakse, et seda opereeritakse täielikult taastuvressurssidel. Veoliikide kliima-, keskkonna- ja linnaruumilise mõju arvestamisel hinnatakse ka erinevate tehniliste lahenduste (nt murukattega trammiteed) rolli. Ühtlasi hõlmab analüüs ka teisi laiemaid mõjureid nagu piirkondade ligipääsetavuse parandamine, transpordi taskukohasus, sotsiaalne võrdsus, turvalisus, ohutus, mugavus, kinnisvara väärtus jms.

Tehtud analüüsi baasil esitatakse ettepanekud erinevate marsruutide ja trassikoridoride (transpordivõrgustiku) osas ning sellega seoses ka linnalise arengu suunamiseks nii olemasolevatel kui ka perspektiivsetel trassidel.

26. veebruaril 2019 toimus hanke pressikonverents, kus allkirjastati leping ning võtsid sõna ka majandus- ja taristuminister Kadri Simson, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige Mart Võrklaev ja Tallinna linnapea Taavi Aas.

JAGA ARTIKLIT