CIVITTA PANUS EUROOPA JÄTKUSUUTLIKU MOE KOGUKONNA KAARDISTUSES

CIVITTA PANUS EUROOPA JÄTKUSUUTLIKU MOE KOGUKONNA KAARDISTUSES

2021. aasta jaanuaris asus CIVITTA Eesti juhtima 3 aasta pikkust rahvusvahelist projekti Fashion for Change, suurendamaks Euroopa moetööstuse jätkusuutlikkust. 

Fashion For Change projekti eesmärgiks on kiirendada Euroopa rõiva- ja tekstiiliettevõtete seas innovaatiliste ning ringmajandusele üleminekut soodustavate lahenduste kasutusele võtmist. Seda läbi teadmiste vahetuse, ressursside jagamise, võrgustike loomise ning ettevõtteid arendava kasvuprogrammi. 

2021. aasta jooksul kaardistas rahvusvahelistest ekspertidest koosnev Fashion For Change tiim Euroopa jätkusuutliku moemaailma tegijad. CIVITTA, Eesti Kunstiakadeemia, Katalista Ventures ja Ecopreneur.eu kogusid andmebaasi kokku üle kahesaja ettevõtte, disaineri, start-upi ja organisatsiooni luues rahvusvahelise jätkusuutliku moe kaardi. Kaardistamise eesmärgiks on luua jätkusuutliku moe kogukond ning soodustada organisatsioonide ja riikide vahelist koostööd jätkusuutliku moe ökosüsteemis.

Virtuaalses Fashion For Change Knowledge Hub-is leidub üle 150 jätkusuutliku moe ettevõtjale vajaliku ressursi: tööriistu, ökomärgiseid, koolitusprogramme, üritusi, parimaid praktikaid, kiirendeid ja palju muud. Virtuaalne Knowledge Hub ressursi ja kogukonna otsingumootoritega on kättesaadav Fashion For Change kodulehel: https://www.fashionforchange.eu/

2022. aasta jaanuaris saab kõigile huvilistele kättesaadavaks moe ettevõtetele suunatud Fashion For Change enesehindamise tööriist, mis võimaldab ettevõttel või disaineril hinnata oma tegevuse vastavust ringmajanduse printsiipidele.

Samuti avaneb 2022. jaanuaris kandideerimisevoor Fashion For Change kiirendiprogrammi, kus väikese ja keskmise suurusega moe ettevõtted, disainerid ja start-upid saavad rahvusvaheliste ekspertide ning mentorite abil pöörata oma lineaarsed ärimudelid ringmajanduse põhimõtetele vastavateks mudeliteks.

Lisainfo saamiseks ühine Fashion For Change uudiskirja saajatega või Sustainable Fashion Change Makers grupiga: https://www.fashionforchange.eu/contacts/

Lisainfo:

Teele Dintšenko
Vanemkonsultant
[email protected]

JAGA ARTIKLIT