Aitame Euroopa interneti idudel turule tulla | CIVITTA

CIVITTA aitab Euroopa interneti idudel turule tulla

CIVITTA startup tiim Eestis mängib olulist rolli uue ajastu interneti loomisel. Projekt TETRA, mis kuulub Uue Ajastu Interneti initsiatiivi alla (Next Generation Internet initiative: https://www.ngi.eu/about/), on nimelt kiirendi projektidele ja startupidele, kes loovad uusi innovaatilisi tehnoloogiaid ja lahendusi interneti valdkonnas (blockchain, AI, IoT jt). Nende projektide ja startupide missiooniks on teha internet Euroopas turvalisemaks, avatumaks ja inimkesksemaks.

Ülevaade tänapäevastest internetiprobleemidest

Internet ei ole jätkusuutlik selliselt nagu see on täna. Kui internet loodi, ei oodatud, et see hakkab meie igapäevases elus mängima niivõrd olulist rolli. Uued generatsioonid kasutavad internetipõhiseid teenuseid nii oma kodudes, takso ja toidu tellimiseks, suhtlemiseks kui ka paljuks muuks. Võib öelda, et kogu meie elu on liikunud internetti ja ilma selleta ei osataks seda isegi ette kujutada. Kui inimesi peaks tabama mingi õnnetus nagu näiteks looduskatastroof ja internet kaoks, ei suudaks me säilitada oma igapäevase elu kvaliteeti. Lisaks räägitakse viimasel ajal palju ka teemadel nagu küberturvalisus ja andmed, mis on muutumas aina kesksemaks osaks meie elus. Inimesed on hakanud muretsema oma andmete turvalisuse pärast ning aina rohkem kuuleme juhtumeid sellest, kuidas kellegi isikuandmeid kuritarvitatakse. Lisaks on antud teema aina rohkem päevakorras ka ettevõtete ja riigi tasandil.

Rolli mängib ka asjaolu, et enamus innovaatilisi startupe tulevad väljaspoolt Euroopat ning suured andmehiiud nagu Facebook omavad turul monopoli seisust. Kui mõni konkurentsi pakkuv idufirma isegi tekib, siis ostavad turul domineerivad digiplatvormid need kiiresti ära.

Seega, Euroopa seisab suure probleemi ees. Internetialastesse valdkondadesse on vaja suunata palju uurimustööd ja investeeringuid ning just sellepärast Uue Generatsiooni Interneti initsiatiiv (NGI initiative) loodigi. Selle algatuse eesmärk on toetada uue interneti loomist, mis suudaks praeguse interneti asendada; mis võimaldaks nii inimestel kui ka ettevõtetel vaadata tehnoloogia piiridest kaugemale; mis säilitaks inimeste usaldust veebikeskkonna vastu; ning mis oleks avatud ja pakuks samu võimalusi kõikidele kasutajatele.

Kiirendi innovaatilistele interneti idufirmadele

NGI rahastab kuni 500 projekti ja ideed, kes suudaks praegust olukorda muuta. Meie, CIVITTA ja TETRA projekti eesmärk on anda nendele idudele vajalikke äriarendusoskusi ja valmistada neid turule tulema. CIVITTA startup tiimi ülesandeks on lisaks projekti juhtimisele ka tiimide koolitamine investeeringute valdkonnas. Meie eesmärgiks on see, et rohkem innovaatilisi interneti startupe Euroopas suudaks investeeringuid kaasata ning seeläbi turul edukaks saada.

JAGA ARTIKLIT