Karjäärilugu praktikandist konsultandiks | CIVITTA

DIANA MATEJUK: PRAKTIKANDIST KONSULTANDIKS

Sukeldumine erialasesse maailma

Minu nimi on Diana Matejuk ja lõpetasin bakalaureuse „Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia“ õppekaval keskkonnatehnoloogia suunal. Pärast õpingute lõpetamist suundusin aastaks Helsingi Ülikooli Erasmus+ programmiga. Seal olles võtsin aineid rahvusvahelise magistri „Environmental Change & Global Sustainability“ alt. Hetkel jõudsin tagasi Tartusse ning olen Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli rahvusvahelise magistri ühisõppekava „Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes“ (ingl. Environmental Governance & Adaptation to Climate Change) esmakursuslane.

Jätkusuutlikkuse webinaride kaudu Civittani

Olen iga aasta otsinud endale väljakutseid erialase praktika kujul. Otsingute tulemusena olen läbinud praktikat nii era- kui ka avalikus sektoris, kusjuures tööülesannete ampluaa varieerus alates laboris analüüside tegemisest lõpetades seadusandluses tuhnimisega. Üks hetk leidsin aga enda jaoks keskkonnakonsultatsioonide ala, mis jäi positiivselt meelde. Õpingud Helsingi Ülikoolis tõukasid veelgi enam selles suunas, seega otsustasin otsida enda järgmiseks praktikakohaks ettevõtte, kes tegeleb keskkonnakonsultatsioonidega. Õnneliku juhuse tõttu tuli mulle Facebookis ette hea tuttava ja Civitta konsultandi Liisa Õunmaa postitus, milles ta kutsus osalema Civitta korraldatud webinaril „LCA JA SÜSINIKU JALAJÄLG: keskkonnamõjude hindamisest lihtsalt“. Olin nimelt Liisa tudengivari mitmeid aastaid tagasi. See kogemus kinnitas mulle, et „Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia“ õppekava Tartu Ülikoolis on täpselt see suund, kuhu soovin pärast gümnaasiumi lõpetamist minna. Uurides Liisa jagatud postitust hakkas mind huvitama nii LCA (ingl. Life Cycle Assessment) kontsept kui ka Civitta ettevõte. Uurides Civitta kodulehte märkasin praktikale kandideerimise nuppu. Mõeldud – tehtud. Saatsin avalduse ära ning jäin ootama. Edasine on juba ajalugu. 
 

Pea ees tundmatusse vette

Praktika käigus olen saanud arendada ennast igast võimalikust küljest. Civitta sisekoolitused toetasid sisseelamist ning aitasid esitluste, dokumentide ja tabelite korrektse vormistusega. Reaalsesse töösse kaasamine praktika juhendaja poolt oli aga see kõige põnevam osa. Sain sukelduda ärimaailma jätkusuutlikusse, seda puudutavatesse regulatsioonidesse ning otsida lahendusi reaalsetele probleemidele. Kuigi individuaalne töö sobib mulle väga hästi, ei jäetud mind täiesti üksi. Jätkusuutlikkuse tiimi osana tegime koostööd omavahel nuputades projektide kallal. 

Praktikal olles sain rakendada ülikoolist omandatud teooriat eelmistest praktikakogemustest tulnud praktikaga. Kuid suurem osa praktikatööks vajalikest teadmistest tuli omandada juurde praktika käigus. Õnneks oli mul ka selleks aega, kuna läbisin praktika suvel. Seega kõik uued lühendid ja terminid panin kirja ning kodus süvenesin nende tähendusesse. 
 

Õpitud õppetunnid praktika käigus

Üheks suurimaks õppetunniks on julgeda küsida abi kolleegidelt. Vahepeal on väga ahvatlev ise otsida enda küsimustele vastuseid, kuid tupikusse jõudes tuleb küsida nõu teistelt, kes on kindlasti sama küsimusega vastamisi seisnud. Ning isegi kui kohe otsest lahendust ei tule, on muredest rääkimine juba pool lahendusest! Praktika käigus sain alati küsida abi erinevate ülesannetega enda tiimikaaslastelt ning praktika juhendajalt. Lisaks olid nad väga mõistvad ning paindlikud mu tegemiste planeerimisel. Suur aitäh teile!
 

Praktikandist konsultandiks

Otsustasin juba enne praktika lõppu, et juhul kui tuleb pakkumine jätkata Civittas töötamisega, oleksin nõus. Jõudsin väga kiiresti sellele otsusele, kuna näen hetkel enda tulevikku seotuna keskkonnakonsultatsioonidega ning Civitta pakub selle jaoks väga häid arenguvõimalusi, toetavat ning paindlikku töökeskkonda ja muidugi väga vahvaid kolleege. Keskkonnakonsultandina sooviksin saada üha paremaks oma ala asjatundjaks õppides pidevalt juurde, arendades oma silmaringi ning pannes end proovile uute projektidega. Mu tiimikaaslased on mulle selles kindlasti suureks inspiratsiooniallikaks, ning loodan ühel päeval jõuda nendega samale tasemele. 

JAGA ARTIKLIT