DIGITALISEERIMISE ABIL TOOTMINE KASVAMA/CIVITTA

DIGITALISEERIMISE ABIL TOOTMINE KASVAMA

CIVITTA aitab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel korraldada 18.-20.novembril toimuvat Tööstushäkki “Digitaliseerime!”. Sarnasel häkil osales möödunud aastal ka Saaremaalt pärit tootmisettevõtte Suckõrs, mis tegeleb pilliroost joogikõrte valmistamisega, et lahendada ülemaailmset plastiku probleemi. Ettevõtte materjalitehnoloog ja partner Sander Õun rääkis, kuidas muutis nende äri tööstuse digitaliseerimise häkatonil osalemine.

Milliste ootustega läksite häkatonile?

Olime toona värskelt alustanud tootmisprotsesside detailse kaardistamise ning informatsiooni kogumisega ajakulu ja kitsaskohtade alal. Vajasime partnerit, kellega arutada pilliroost joogikõrte tootmise automatiseerimise võimaluste üle ning jõuda masinaehituseni, mis võimaldaks meil protsessid automaatikaga tootlikumaks muuta. Olime seda mõningal määral teinud ka varasemalt, kuid häkk tundus võimalus, millega mõtted ja ideed reaalsuse poole viia. Soovisime häki raames luua kontseptsiooni pilliroo automaatseks lõikamiseks, mille tulemusel valmivad kõrretoorikud.

Kuidas endale koostööpartneri leidsite?

Koostööpartner pakuti meile korraldajate poolt välja. Meie partneriks sai Global Reader, kes pakub tööstusele tark- ja riistvaralisi lahendusi tootmise järelvalveks ja tootlikkuse hindamiseks, mille alusel protsesse optimeerida.

Mida teeksite teisiti kui uuesti esimest korda häkile läheksite?

Konkreetselt selleks ürituseks tegime eeltööd minimaalselt. Olime varem koostanud mõõtmisi tootmisprotsesside kohta ning koostanud aruanded, mis neid detailselt kirjeldavad. Need võtsime baasinformatsiooniks, et häkil mõtteid arendada. Teinekord võtaksin kaasa rohkem erinevat toormaterjali, mida kohapeal eelnevalt uurida ja hiljem prototüübiga testida. Kulutaksin rohkem aega ette valmistamisele ja konstrueeriks ettevõttele rohkem küsimusi ja probleeme, mida lisaks saaksime lahendada. Kuigi pean ka nentima, et kui kõik läheks samuti, kui esimesel korral oleksin endiselt käiguga väga rahul.

Mis olid suurimad õppekohad häki käigus?

Valideerisime koostöös partnerettevõttega mitme varasema idee toimimise prototüüpkatsetega. Samuti saime soovitusi ja vihjeid ka selle kohta, mis meie puhul kunagi toimima ei hakka. Leidsime ka, et Global Reader on meie probleemi lahendamisel õige partner, kuid vajame sinna kõrvale ka eraldi masinaehitajat – koostöö viib sihile.

Millist probleemi te lahendama hakkasite?

Hakkasime leidma võimalusi pilliroost joogikõrte toorikute automaatseks lõikamiseks. Probleem on keerukas eelkõige pilliroo kui loodusliku tooraine varieeruvuse pärast. Oluline on automaatselt leida üles taime jätkukohad, mis tuleb välja lõigata ning hinnata ka jätkude vahelise ala pikkust optimaalse pikkusega kõrre lõikamiseks.

Millised olid teie õppetunnid selle lahenduse väljatöötamise käigus?

Füüsiline katse on igale teesile kõige kindlam tõestus. Meetodid, mille kõrre lõikekohtade tuvastamiseks valideerisime, olid meil varem sahtlisse jäetud, kuna insenerid olid väitnud, et need ei toimi. Häki käigus tulid need uuesti lauale ja katse käigus nägime neist mitme toimimist.

Kuidas jätkus teie töö antud projektiga pärast häki lõppu?

Pärast häkki oleme Global Readeriga olnud ühenduses. Konsulteerisime nendega, kuidas edasi minna ja kust peale hakata. Leidsime, et enne nende poolt loodud tuvastussüsteemi rakendamist peame esmalt tegelema riistvara arendamisega. Tänaseks me veel antud lahendust ei kasuta, kuid oleme arendusega jõudnud nii kaugele, et tarkvara rakendamine on üsna pea aktuaalne ning soovime häkil arendatud testmudeli baasil jätkata.

Millise ärilise mõju häkil välja töötatud lahendus tulevikus toob?

Hetkel oleme masinatega endiselt arendus- ja ehitusfaasis. Tulevikus võimaldab häkil loodud lahendus lõigata meil pilliroost joogikõrte toorikuid automaatselt ning seega oluliselt kasvatada tootmismahte.

Millisel juhul soovitaksite tootmisettevõttel tööstuse digitaliseerimise häkil osaleda?

Igal juhul. Kui ettevõttel ei ole konkreetseid plaane ega ideid tootmise automatiseerimiseks, võib selle mõtte häkilt kaasa saada või endale häid partnereid leida. Kui potentsiaal ja võimalus automatiseerimiseks on olemas, on häkk õige koht sellega alustamiseks.

Mida digitaliseerimine teie äri jaoks tähendab?

Meie jaoks tähendab digitaliseerimine võimaluste olulist kasvu. Lisaks sellele, et automaatsem tootmine võimaldab meil oma toodet valmistada parema hinnaga, avab see meile ka tee suuremate vajadustega klientideni. Hetkel ei ole meil võimalik kõigi klientide poole pöörduda, kuna nende soovitavad mahud on oluliselt üle meie tootmisvõimekuse.

Milliseid täiendavaid võimalusi digitaliseerimise käigus teie ettevõttele on avanenud?

Oleme digitaliseerimise käigus leidnud täiendavaid arenduse ja masinaehituse partnereid. Digitaliseerimise mõjud ja eesolevad võimalused on meie jaoks veel tulevikus, kuid loodame sinna peatselt jõuda.

Kuidas teil täna läheb?

Meil läheb väga hästi. Kasvame järjekindlalt ning ees on ootamas mitmed kõrge potentsiaaliga projektid. Paralleelselt tootmisega tegeleme usinasti ka tootearendusega ning testime lisaks kõrtele mitmeid täielikult looduslikke materjale, mida tarbekaupade tootmises rakendama hakkame.

 


Mis on Tööstushäkk?

Tööstushäkk on kolmepäevane häkatoni formaadis üritus, kus tööstusettevõtete ja IT-ettevõtete esindajad saavad mentorite toel intensiivselt arendada oma valdkonnas märgatud väljakutsetele digitaalseid ja automaatseid lahendusi. Üheskoos otsitakse välja ja sõnastatakse iga konkreetse tööstusettevõtte probleemid, valitakse nendest põletavaim ning töötatakse välja digitaalse lahenduse prototüüp.

Tööstushäkk on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) poolt ellukutsutud praktiline koolitus, mille ellu viimisel on partneriks CIVITTA Eesti AS.

Rohkem informatsiooni leiad SIIT  

JAGA ARTIKLIT