EAS on avamas Green ICT meetme toetusvooru | CIVITTA

EAS on avamas Green ICT meetme toetusvooru

EAS on avamas Eesti-Norra koostööprogrammi raames uuesti Green ICT toetusmeetme, mille raames toetatakse ettevõtete toodete ja teenuste arendusprojekte, kus IKT on läbiv horisontaalne teema. Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtete koostööprojektid.

Fookuses on:

Tööstusinnovatsioon – tööstusettevõtete protsesside digitaliseerimine, reaalajas tootmisjuhtimine ja optimeerimine, tootmise visualiseerimine, suurandmete kasutamine, digitaalne kvaliteedikontroll, kiire prototüüpimine.

IKT – ressursisäästu edendavad lahendused IT sidusvaldkondades, nt transport, energiamajandus jm.

Tervisetehnoloogiate arenduse personaalmeditsiinis – personaliseeritud riskijuhtimise platvormid esmatasandi arstiabile; lahendused, mille eesmärgiks on patsientide tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine; lahendused, mis on suunatud patsientide terviseandmete kogumisele, puhastamisele ja analüüsimisele jm

Green ICT meede koosneb väike- ja põhitoetusest, kus väiketoetus on suunatud põhiprojekti ettevalmistamiseks ja selleks vajalike eeluuringute läbi viimiseks.

Väikeprojektidele on võimalik toetust taotleda 2018. aasta sügisel (eeldatavalt novembri teine pool) ning see peab olema lõpetatud enne põhiprojekti alustamist (kestvus kuni 4 kuud). Väikeprojekti rakendamine ei ole kohustuslik, kuid see aitab põhiprojekti ette valmistada. Põhitoetus avatakse 2019. aasta mais.

Civitta varasem kogemus Green ICT meetmega

Civitta Eesti aitas Green ICT meetme esimeses voorus kokku 19 ettevõttel viia läbi arendusprojekti eeluuringud ning saada selleks väikeprojekti toetust. Kokku toetas EAS 13 projekti põhiprojektide voorus, millest 7 olid Civitta klientide projektid.

Ettevõtted, kes soovivad täpsemat informatsiooni toetusvõimaluse kohta ja hinnata oma projektiidee sobivust meetmesse, on oodatud Civitta konsultatsioonile. Civitta saab teid aidata nii taotluste koostamisel, eeluuringu läbi viimisel kui projektide administratiivsel juhtimisel. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge ettevõtete rahastamise tiimi juhi Veeli Oeselg poole (tel: 5562 2062; e-mail: [email protected]).

Toetusmeetme kohta leiate ka lisainformatsiooni EASi veebilehelt: https://www.eas.ee/teenus/norratoetus/

JAGA ARTIKLIT