H2020 programmi tulevased taotlusvoorud | CIVITTA

H2020 programmi tulevased taotlusvoorud

Horisont 2020 on ELi seni suurim teadusuuringute ja innovatsiooni programm. Seitsme aasta peale (2014 kuni 2020) on toetusfond ligi 80 miljardit eurot.

Programmi raames toetatakse tipptasemel teadust (alusuuringuid, koolitus- karjääriarendust, teadustaristuid), konkurentsivõimeline tööstust (uuenduslikku tehnoloogia arendamist tööstuse võtmevaldkondades, innovatsiooni väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes ja ligipääsu riskikapitalile) ja ühiskonnaprobleemide lahendamist teaduse ja innovatsiooni abil. Projektide eelarved on vahemikus 1-10 mln EUR ja taotlemine toimub rahvusvahelistes konsortiumides.

H2020 programm koosneb alamprogrammidest ja taotlusvoorudest, mis jaotuvad läbi aasta.

Ülevaade järgneva poole aasta jooksul avatud programmide tähtaegadest ja nopped olulisematest teemadest nende all on järgmised:

Informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogiad (tähtajad vahemikus 14.11-02.04.2019)

• Startup Europe for Growth and Innovation Radar (28.03.2019)

• Robotics in Application Areas (28.03.2019)

NMP – nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (tähtajad vahemikus 21.01-24.04.2019)

• Adopting materials modelling to challenges in manufacturing processes (22.01.2019)

• Open Innovation for collaborative production engineering (22.09.2019)

• Integration of energy smart materials in non-residential buildings (21.02.2019)

Kosmos (tähtajad 12.03.2019)

• Space hubs, support to start-ups (12.03.2019)

Innovatsioon väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes (tähtajad vahemikus 17.01-03.04.2019)

• Workplace innovation uptake by SMEs (17.01.2019)

• Cluster facilitated projects for new industrial value chains (03.04.2019)

Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu (tähtajad vahemikus 16.04-24.04.2019)

• Regenerative medicine: from new insights to new applications (16.04.2019)

• Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated care (24.04.2019)

Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus (tähtajad 23.01.2019)

• Innovative and citizen-driven food system approaches in cities (23.01.2019)

• Sustainable wood value chains (23.01.2019)

Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport (tähtajad vahemikus 16.01-24.04.2019)

• Innovative applications of drones for ensuring safety in transport (16.01.2019)

• Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in urban areas for the mobility of all (24.04.2019)

Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained (tähtajad 19.02.2019)

• Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes (19.02.2019)

• New solutions for the sustainable production of raw materials (19.02.2019)

• Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration (19.02.2019)

Kaasav, innovatiivne ja kaasa mõtlev ühiskond (tähtajad 14.03.2019)

• Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions (14.03.2019)

• Transformative impact of disruptive technologies in public services(14.03.2019)

• Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism (14.03.2019)

Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks (tähtajad 02.04.2018)

• Open schooling and collaboration on science education (02.04.2018)

• Research innovation needs & skills training in PhD programmes (02.04.2018)

• Exploring and supporting citizen science (02.04.2018)

Civitta on kogenud H2020 taotluste koostaja ja projektide elluviija.

Aitame analüüsida idee sobivust arvukate H2020 meetmete valguses, leida vajalikud partnerid ja ette valmistada konkurentsivõimelise taotluse. Huvi korral H2020 ja teiste rahvusvaheliste programmide vastu annab lisainfot: Age Laine, rahvusvaheliste projektide valdkonna juht, [email protected], 512 1966

JAGA ARTIKLIT