H2020 programmi tulevased taotlusvoorud

Horizon 2020 programmi tulevased taotlusvoorud

Horisont 2020 on ELi seni suurim teadusuuringute ja innovatsiooni programm. Seitsme aasta peale (2014 kuni 2020) on toetusfond ligi 80 miljardit eurot.

Programmi raames toetatakse tipptasemel teadust (alusuuringuid, koolitus- karjääriarendust, teadustaristuid), konkurentsivõimeline tööstust (uuenduslikku tehnoloogia arendamist tööstuse võtmevaldkondades, innovatsiooni väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes ja ligipääsu riskikapitalile) ja ühiskonnaprobleemide lahendamist teaduse ja innovatsiooni abil. Projektide eelarved on vahemikus 1-10 mln EUR ja taotlemine toimub rahvusvahelistes konsortsiumides.

H2020 programm koosneb alamprogrammidest ja taotlusvoorudest, mis jaotuvad läbi aasta. Ülevaade järgneva poole aasta jooksul avatud programmide tähtaegadest ja nopped olulisematest teemadest nende all on järgmised:

Informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogiad (tähtaeg 22.04.2020)

 • ICT-09-2020 Robotics Core Technology
 • ICT-46-2020 Research and Innovation boosting promising robotics applications
 • ICT-40-2020 Advanced testbeds for innovative cloud technologies
 • ICT-57-2020 An Empowering, Next Generation Internet
 • ICT-58-2020 International partnership building between European and African innovation hubs
 • DT-ICT-09-2020 Digital service platforms for rural economies
 • DT-ICT-12-2020 The smart hospital of the future

NMP – nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (tähtajad 05.02.2020)

Kosmos (tähtaeg 05.03.2020)

Innovatsioon väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes

Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu  (tähtaeg 07.04.2020)

 • SC1-BHC-06-2020 Diagnostics – developing tools for clinical decisions integrating in vitro and in vivo diagnostics
 • SC1-HCO-03-2020 Bridging the divide in health research and innovation – boosting return on investment
 • DT-TDS-04-2020 AI for Genomics and Personalised Medicine
 • SC1-DTH-02-2020 Personalized early risk prediction, prevention and intervention
 • SC1-DTH-04-2020 International cooperation in digital solutions and robotics for independent living
 • SC1-HCC-08-2020 Scaling up innovation for active and healthy ageing

Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus (tähtajad 21.01.2020 esimene faas ja 08.09.2020 teine faas)

Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport (tähtajad vahemikus 21.04.2020)

 • MG-4-07-2020 Digitization of the transport system: data sharing, analytics
 • DT-ART-06-2020 Large-scale, cross-border demonstration of highly automated driving functions for passenger car
 • LC-GV-08-2020 Next generation electrified vehicles for urban use

Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained

 • CE-SC5-28-2020 Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors (13.02.2020)
 • SC5-09-2018-2019 New solutions for the sustainable production of raw materials (19.02 esimene ja 04.09 teine faas)

Kaasav, innovatiivne ja kaasa mõtlev ühiskond (tähtajad 12.03.2020)

Civitta on kogenud H2020 taotluste koostaja ja projektide elluviija. Aitame analüüsida idee sobivust arvukate H2020 meetmete valguses, leida vajalikud partnerid ja valmistada ette konkurentsivõimelise taotluse. Huvi korral nii H2020 kui ka teiste rahvusvaheliste programmide vastu annab lisainfot rahvusvaheliste projektide valdkonna juht Age Laine: 
[email protected], +372 512 1966

Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks (tähtajad 15.04. esimene ja 17.11.2020 teine faas)

JAGA ARTIKLIT