Internet on küll hästi kättesaadav, kuid mis hinnaga?

INTERNET ON KÜLL HÄSTI KÄTTESAADAV, KUID MIS HINNAGA?

Surfsharki 2021 Digital Quality of Life Index näitas Eestile, et olukord digitaalvaldkonnas on halvenenud võrreldes teiste Euroopa riikidega ning langus oli eelkõige tingitud madalast reitingust interneti kvaliteedi ja hinna mõõdikute osas. Sellest tulenevalt viis Civitta läbi mobiilse ja fikseeritud lairiba interneti hinna uuringu Skandinaavias ja Baltikumis – tulemused näitavad selgelt, et kuigi Eestis on mobiilse interneti hind võrreldes meie lähinaabritega konkurentsivõimeline, siis fikseeritud lairiba interneti hinnad on Eestis tunduvalt kõrgemad kui teistes Balti riikides ning ka enamikus Skandinaavia riikides. Kalli hinna tõttu valivad kliendid Eestis sageli madalama kiirusega paketid, mis omakorda mõjub negatiivselt kasutajakogemusele.
 


 

Mobiilse interneti hinnad eraklientidele on Eestis võrreldaval tasemel teiste Balti riikide, Soome ja Taaniga – keskmiselt on hinnad Lätis, Leedus ja Soomes 5-10% soodsamad kui Eestis ning Taanis pisut kallimad**. Teisalt on selgelt näha trendi, et hinnad Eesti tarbijale muutuvad võrdluses lähinaabritega kallimaks, mida suuremaks läheb andmemaht – piiramatu mahuga pakettide puhul on hinnad Eestis võrreldes Läti ja Leeduga 15-30% kallimad.

 


 

Ka äriklientide mobiilse interneti puhul on olukord sarnane – hinnad Eesti tarbijale on keskmiselt võrreldavad Läti, Soome ja Taaniga, ainult Leedu ärikliendid saavad mobiilse interneti kätte ca 15% odavama hinnaga. Samuti on mahupõhist suhtelist hinna kallinemist näha Eestis ka äriklientide segmendis – piiramatu paketi hinnad on Soomes 8% odavamad ning Lätis ja Leedus lausa 20-30% odavamad. 

 


 

Kui mobiilse interneti puhul suudab Eesti hindade poolest lähinaabritega konkureerida (küll eelkõige madalamate andmemahtude juures), siis lugu on hoopis teine fikseeritud lairiba interneti puhul - fikseeritud lairiba interneti hinnad eraklientidele on Eestis tunduvalt kõrgemad kui teistes Balti riikides. Kõige tavapärasemate kiiruste puhul (100 Mbit/s ja 300 Mbit/s) on hinnad Lätis ja Leedus 30-50% odavamad ning ka Soomes on hinnad kuni 25% madalamad võrreldes Eesti turuga. Eesti tarbija jaoks muutuvad hinnad aga eriti kõrgeks suuremate kiiruste puhul, näiteks 1 Gbit/s ühenduse puhul on siinses regioonis kallimad hinnad ainult Norra tarbijatele.

 


 

Hinnaolukord Eesti internetiturul on kõige halvem äriklientidele fikseeritud lairiba interneti puhul – võrreldes lähiriikidega võib internetiühenduse hind Eestis olla kuni 9 korda kõrgem. 2021. aasta II kvartali lõpus olid 100 Mbit/s ja 300 Mbit/s ühenduste kuutasud ärikliendile Eestiga võrreldes 50-75% madalamad Lätis ja Leedus ning tunduvalt madalamad ka Rootsis ja Soomes. Teisel poolaastal toimus Eesti turul aga märkimisväärne hinnaalandus turuliidri poolt, mis alandas keskmist hinda äritarbijale ligi poole võrra 100 Mbit/s ja 300 Mbit/s kiirustel, võrreldavale tasemele Läti ja Rootsi hindadega.
 


 

“Eesti on pikka aega olnud nii Euroopas kui maailmas tuntud kui digitaalvaldkonna suunanäitaja, kuid viimases Euroopa Komisjoni digivaldkonna raportis platseerus alles 18. kohale internetiühenduse kategoorias, kuigi ühenduvus on üks Euroopa parimaid. Civitta internetituru hindade analüüs Skandinaavias ja Baltikumis kinnitas, et Eesti tarbija peab kiire interneti eest maksma tunduvalt rohkem kui meie lähinaabrid. Kokkuvõtvalt võib olukorda Eesti internetiturul võrrelda praeguse elektrituruga - teenus on küll hästi kättesaadav, kuid mis hinnaga?” kommenteerib olukorda uuringu läbi viinud Civitta projektijuht Martti Rell. 

* Hinnaindeks on koostatud nii era- kui ärikliendi hindade puhul erinevatel kiirustel, indekseerides need Eesti turu hindade suhtes; viirutatud tulpade puhul olid andmed mõnede kiiruste puhul puudulikud (s.t. nendes riikides pakutakse ainult osasid mahupakette või kiirusi).
** Hinna erinevus arvutati avalike hindade aritmeetilise keskmisena.

JAGA ARTIKLIT