Sinu jätkusuutlikkuse teejuht

JÄTKUSUUTLIKKUSE TEEJUHT

2023. aasta saab olema jätkusuutlikkuse maastikul pöördeline. Ühelt poolt toovad uued EL regulatsioonid kaasa valdkonna korrastumise - näiteks ühtlustab CSRD ettevõtete poolt avalikustatavat kestlikkuse alast informatsiooni ning ELi ettepanek süsiniku sidumise sertifitseerimise kohta seaks piirid süsiniku kompenseerimise turule. Teisalt ajendab see ettevõtteid kliimamõjudega arvestama äristrateegias, investeeringuotsustes ja ka igapäeva protsesside juhtimisel.

Nii näeme võrreldes eelmise aastaga avalikus sektoris rohkem praktilisi samme ettevõtete nügimiseks kestlikumalt mõtlema. Näiteks avas EIS toetusmeetme roheauditi läbiviimiseks ja arendusprojektidele ning ka muude toetustaotluste osana nõutakse nüüd "Ei kahjusta oluliselt" ja kliimakindluse analüüse. Samuti kasvab ettevõtete enda ambitsioonikus, mida lisaks regulatsioonidele soodustavad ka klientide ja koostööpartnerite küsimused süsiniku jalajälje ja ESG strateegia kohta.

Eks aasta algus on alati hea aeg uute sihtide seadmiseks, ka jätkusuutlikkuses. Selleks, et aidata Teil sellel teekonnal navigeerida, hakkame regulaarselt välja andma CIVITTA jätkusuutlikkuse teejuhti. Meil on hea meel teiega jagada oma esimest väljaannet, kus just nimetatud teemadel tausta avame ja nõuandeid jagame.

Sisene jätkusuutlikkuse maailma!

Veeli Oeselg

Civitta jätkusuutlikkuse valdkonna partner
[email protected]MIS ON TEIE ETTEVÕTTE SÜSINIKU JALAJÄLG?

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on tõusnud üha rohkemate ettevõtete päevakorda, sest Pariisi kliimaleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks on võimalus ning ka kohustus panustada igal ettevõttel ja kodanikul. Meie Civittas usume, et oma keskkonna- ja kliimamõjuga tegelemine on juba täna ettevõtte arengut soodustav jõud ja konkurentsis eristav tegur. Esimese sammuna sellel teekonnal soovitame igal ettevõttel analüüsida enda tegevuse süsiniku jalajälge, mis annab täpse ülevaate ettevõtte kliimamõjudest ning võimaldab tuvastada võimalusi ettevõtte-siseste protsesside optimeerimiseks ja kulude vähendamiseks.

Loe lähemalt süsiniku jalajälje analüüsist, selle kasust ja Civitta lähenemisest SIIT.
 

CSRD ALUSEL JÄTKUSUUTLIKKUSE RAPORTEERIMINE

Euroopa Komisjon on vastu võtnud uue äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi ehk Corporate Sustainabilty Reporting Directive (CSRD), mis jõustub 2024. aastal ning seab ühtlasi ka börsi- ja suurettevõtetele jätkusuutlikkuse raporteerimise kohustuse.

Loome selgust, kellele CSRD hakkab kehtima ja kuidas selleks valmistuda SIIN.
 

KLIIMAMÕJU KOMPENSEERIMISE VÕIMALUSED JA RISKID

Süsiniku kompenseerimine („carbon offsetting“) on üha populaarsem teema ning võib tunduda pealtnäha lihtsa lahendusena meie kliimaprobleemidele. Siiski ei ole kõik nii lihtne nagu näib. Kompenseerimisturg on võrdlemisi noor ning reguleerimata.

Selleks, et turul paremini navigeerida, oleme koondanud mõned juhtnöörid. Vaata lähemalt SIIT.
 

KUIDAS ON GRI STANDARDID ABIKS JÄTKUSUUTLIKKUSE HINDAMISEL JA KUIDAS NEID KASUTADA ESG JUHTIMISEL?

Ettevõtetele seatakse üha kõrgemaid ootuseid nii oma ESG mõjude adresseerimisel kui ka selles tegevuses läbipaistvuse tagamisel. Global Reporting Initiative (GRI) Standardid pakuvad selgelt defineeritud raamistikku jätkusuutlikkuse raporteerimiseks ja on kogunud maailmas rohket poolehoidu, kuna aitavad ka sammu lähemale CSRD-kohasele raporteerimisele.

GRI Standarditega on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.
 

DNSH JA KLIIMAKINDLUSE ANALÜÜSIDEST LÜHIDALT

“Ei kahjusta oluliselt” (ing. k “Do No Significant Harm”) printsiibi vastavuse hinnang ja kliimakindluse hinnang on saanud oluliseks osaks EL rahastuse taotlemisel, pakkudes täiendavat läbipaistvust investeeringute suunamiseks kestlikkesse tegevustesse. Kuna tegemist on võrdlemisi uute kontseptsioonidega, loodame mõlema analüüsi tausta ja sisu kohta luua täiendavat selgust SIIN.
 

KUIDAS EASI ROHEMEETME ABIL KÄIVITADA KESTLIKKU ARENGUT?

EIS avas enne aasta lõppu tööstusettevõtetele rohemeetme programmi, millest toetatakse roheauditite läbiviimist  ja investeeringuid kestlikkust tõstvate arengustegevuste ellu viimiseks. Roheauditi käigus on võimalik kaasata välist konsultanti ettevõtte rohesuutlikkuse, keskkonnamõjude ja ärimudeli ringsuse hindamiseks ning arenguvõimaluste tuvastamiseks.

Loe lähemalt SIIT.

JAGA ARTIKLIT