KLIENDID, KES MEID INSPIREERIVAD: ALAR SALUSTE

KLIENDID, KES MEID INSPIREERIVAD: ALAR SALUSTE

CIVITTAs julgustame oma kliente positiivsete muutuste nimel julgelt mõtlema ning esitame ka raskeid küsimusi, et luua positiivseid muutusi nii organisatsiooni sees kui ka ühiskonnas laiemalt. Kliendid, nende lood ja teod on meie jaoks alati olnud liikumapanev jõud ning 2022. aastal tahtsime nende lugusid ka teiega jagada – kes nad on, millega nad tegelevad ning uskusime, et leiate nende lugudest samuti inspiratsiooni, et ühiskonnas muutusi luua. Võtame eelnenud aasta kokku meie viimase persooniga, kelle lugu teiega jagada tahame - Ragn-Sells OSA projektijuht Alar Saluste.

"Mina kohtusin Alariga veidi enam kui kolm aastat tagasi, kui Alar oma projektiideega meie juurde tuli. Sellest ajast oleme koostööd teinud ning mul on olnud suurepärane võimalus kõrvalt näha ühe ettevõtte pidevat kasvu ja küpsemist. Alari ambitsioonikus ja sihikindlus on olnud ühelt poolt kindlasti meeldivaks väljakutseks, teisalt andnud võimaluse olla osaline ettevõtte teekonnal ja arengus. Meie koostöö on olnud ehe näide sellest, kuidas saame konsultantidena pakkuda enda abi ja tuge suurte eesmärkide poole liikumisel," sõnab CIVITTA noorempartner Kadri Adrat.

Kes sa oled ja milles seisneb sinu töö?

Olen Alar Saluste ja lühidalt kokku võttes on minu ülesandeks probleemidele hästi toimivate lahenduste leidmine. Ressursse juhtides, kasutades ning omavahel ühendades panustan eesmärkide täitmisesse, mis me Ragn-Sellsis võtnud oleme.

Milline on tööpäev, mille õhtul koju jõudes võtad kokku sõnadega „Mul on maailma parim töö!“?

Loomulikult oleneb, mis ajahetkel seda minu käest küsida, kuid mulle meeldib tööpäev, kus ma saan midagi lõpule viia ning kus ei ole palju rutiini ega ühe koha peal olemist. Mulle on meeltmööda edasi liikumine ja dünaamika nii mõtetes kui tegudes.

Kes on sulle eeskujuks? Miks? Mida temalt oled üle võtnud?

Ükski inimene ei ole õnneks või kahjuks täiuslik ja eeskujuks on kindlasti need inimesed, kes on maailma muutnud. Näiteks Elon Musk ja Steve Jobs, kelle järjepidevus ja julgus on inspireerivad. Eestis on mulle suureks eeskujuks Otto Richard Pukk, kes on Incap Grupi juht ning minu endine kolleeg. Tema juhtimisstiil ja inimestesse suhtumine on Jobsist ja Muskist muidugi väga erinev. Ta on inimeste inimene, panustab väga palju positiivsele koostööle, mis mulle väga meeldib ning seetõttu katsun ka ise temalt õpitut rakendada.

Mis eristab inimest, kes on enda töös hea, sellest inimesest, kes on enda töös erakordne?

Ma arvan, et siin mängib rolli mitu asja. Esimene komponent on see, et kui sa pead ise ütlema, et sa oled lahe, siis sa seda tegelikult ei ole. Sinu edu peavad defineerima teised inimesed, mitte sina ise. Erakordsuse mõiste on väga erinev. Omadused, mis viivad erakordsuseni on järjepidevus ja kindlameelsus uskuda sellesse, mida sa teed. Julgus seada eesmärke ja neid täita tähendab olla järjepidev ja viia asi lõpuni. See tõstab sind teiste silmis erakordseks.

Kirjelda oma suurimat tööalast läbikukkumist.

Minu üks muster on olnud läbi aegade selline, et ma olen eeldanud väga paljudes ettevõtetes ja projektides, et inimestele meeldib muutus või et nad tahavad muutustega kaasa minna ja hakata tegema asju teisiti. See on kõige suurem asi, millega ma olen eksinud ja läbi kukkunud. Olen õppinud, et enamikele meeldib teha seda, mida nad tunnevad ja jätkata samal rajal.

Missugune sinu otsus on olnud kõige suurema mõjuga?

Ma arvan, et ühte otsust ei olegi, sest kõik on omavahel seotud. Elus ja karjääris on toimunud mõned suuremad muutused - Eestist ära ning tagasi kolimine. Need otsused on olnud väga suure mõjuga, kohati nii positiivse kui negatiivse, oleneb kust poolt vaadata. Varasemast ajast tooksin välja otsuse, mida peale keskkooli õppida ja milliste teemadega tegeleda. Loodusteadused ning keemia, füüsika ja bioloogia teadmised on kindlasti olnud positiivne otsus ja valik. Mind on alati huvitanud, kuidas maailm toimib ja need on keeled, milles seda kirjeldada.

Kuidas sa panustad sellesse, et valdkond, kus sa töötad oleks pidevas arengus ja muutuks järjest paremaks?

Praegu töös oleva projekti üks eesmärke on olla inspiratsiooniks teistele, kuidas teha asju uutmoodi.
Projektiks on põlevkivi väärindamine, aga suurem plaan seisneb selles, et näidata kuidas läbi ringmajanduse on võimalik jäätmetest toota ja kasutusele võtta kvaliteetset toormaterjali. Esimene toode, mida planeerime, on paljude tööstuste jaoks ülioluline sadestunud kaltsiumkarbonaat. Ja see on alles algus. Fundamentaalne idee on näidata, et selline asi on võimalik. Laiemalt annab see eelise Ida-Virumaale, Euroopale ja tervele Eestile. Kui suudame selliseid ringmajandusprojekte ellu viia, siis seda kogemust saame eksportida. Areng tuleb tihti ka läbi konkurentsi, sest hea idee puhul proovivad ka teised sama või parematki saavutada ja see on igati positiivne. Päeva lõpuks teeb see meie kõigi elu paremaks. 

Too välja midagi, mis on sinu arvates tõsi, aga millega peaaegu mitte keegi ei nõustu?

Enamus inimesi arvab, et maailmakuulsad inimesed on ise oma saavutuse taga, aga tegelikult ma usun, et kõigest sellest, mis välja paistab on nende individuaalne panus väiksem kui arvame. Pigem on nende enda roll olnud protsessi juhtimine, innustamine, tulemuste ära toomine ning järjekindlus. Suurema töö on ära teinud terved meeskonnad, kui mõelda näiteks Apple või Facebooki näidete peale.

Kui istuksid homme vastamisi enda kümne aasta taguse minaga, siis mis nõu sa talle annaksid?

Ma arvan, et ma ei tahaks tema maailmapilti lõhkuda ja soovitaksin kõik ise järgi proovida. Õppida teiste ja teinekord ka enda vigadest. Kui mõelda, et kümne aasta tagune mina saaks teada seda, mida mina täna tean, siis ma ei oleks enam selles hetkes, vaid oleksin kuskil mujal. Kas see oleks parem või halvem, seda ei tea kunagi.

Palun jaga meiega lõpetuseks üht raamatu-, muusika-, filmi- või muu kultuurielamuse soovitust.

Minu nohiklik mina soovitab sellist raamatut nagu “Oxygen: The Molecule that Made the World”, mille autor on Nick Lane. Mulle on alati olnud oluline mõista, kuidas maailm toimib. Kõnealune raamat selgitab seda, kuidas hapniku olemasolu atmosfääris on vorminud meid selliseks, nagu me oleme. See on täna kindlasti üks minu lemmikraamatutest ning avab fundamentaalselt seda, millised me oleme, alustades väga varajasest perioodist, kui elu veel maa peal ei olnudki.

JAGA ARTIKLIT