CIVITTA aitas FoodDocsil taotleda Nutika spetsialiseerumise meetmest toetust toiduohutuse tehisintellekti arendamiseks

Koostasime FoodDocsile eduka taotluse

Eesti idu loob eurorahaga tehisintellekti, et toiduohutuse bürokraatia selgemaks muuta. Iduettevõte FoodDocs sai Euroopa Liidu Nutika toetuse, et luua tehisintellekt ja juturobot, mis muudab toiduohutuse nõuete teema lihtsasti arusaadavaks üle kogu maailma.

Meil on hea meel teatada, et digitaalset toiduohutuse platvormi toetati Nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest 400 000 euroga, et viia ellu rakendusuuringu projekt. Projekti raames arendab FoodDocs koostöös Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskusega (STACC) välja ettevõtte toiduohutusplatvormi tehisintellekti ja juturoboti prototüübi.

“Näeme, et peale viiruse tulekut on ettevõtete seas toiduohutus muutunud palju olulisemaks ning nende jaoks on ülimalt oluline astuda kõik sammud, et tagada meie kõigi igapäevase toidu puhtus,” sõnas Katrin Liivat, FoodDocsi üks asutajatest.

FoodDocsi platvormiga liitub igapäevaselt rohkem kui 10 kasutajat ning tänaseks on kasutajaid rohkem kui 5000, kokku 49 riigist üle kogu maailma. Sellised numbrid näitavad, et toiduohutus on teema, millele otsitakse lahendust ning mis vajab lihtsustamist.

“Näeme, et suur osa meie toiduettevõtete töötajatest ja omanikest, kes vastutavad meie kõigi toidu puhtuse eest, ei ole toiduohutuse spetsialistid ning samuti puuduvad neil teadmised ja ka aeg lugeda pikki ja keerulisi seaduseid, määruseid ja juhendeid.” Selle jaoks, et mõista oma kasutajat paremini ja muuta toiduohutuse teema kasutajale selgemaks, oleme alustanud tehisintellekti ja juturoboti arendustöödega.

“Meil on äärmiselt hea meel saadud toetuse üle, seda mitte ainult rahalise toena, vaid ka sõnumina, et toiduohutus ja tarneahela läbipaistvus on teemad, mis peavad saama tänapäeva maailmas rohkem tähelepanu.”

Kogu protsessi oli kaasatud CIVITTA Eesti AS, kes aitas FoodDocsi alustades teadus- ja arenduspartneri leidmise hankega, taotlusdokumentide koostamise ning lõpetades projekti rahastusnõuete täitmisest tuleneva administratiivse projektijuhtimisega. CIVITTA on konsultatsiooniettevõte, kelle põhitähelepanu on klientide teenindamisel, kes mõistavad välisest abist saadavat kasu ning kes on valmis rakendama lahendusi ja oma organisatsioonis muutusi ellu kutsuma.

Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Tea Tassa hinnangul oli FoodDocsi puhul tegemist selgelt mõistetava projektiga, mis adresseerib konkreetset probleemi ja millele on olemas lahendus: „NUTIKAS toetusmeetme eesmärk on julgustada ettevõtteid oma arendusplaane ellu viima koostöös teadusasutustega, aidates maandada riskantse arendustööga kaasnevaid majanduslikke riske. Teaduspõhisest koostööst sündinud tooted ja teenused annavad ettevõttele konkurentsieelise ning soodustavad kõrgema lisandväärtusega majanduse arengut.“

Tutvu FoodDocsi edulooga SIIN.

JAGA ARTIKLIT