TÖÖSTUSETTEVÕTTE ESIMESED SAMMUD DIGITALISEERIMISEL/CIVITTA

MIKS JA KUIDAS TEHA ESIMESED SAMMUD TÖÖSTUSETTEVÕTTE DIGITALISEERIMISEL?

Juba 2021. aasta jaanuari lõpus toimub CIVITTA eestvedamisel Tööstushäkk “Digitaliseerime!”. Tartu Ärinõuandla konsultant Karl Viiol julgustab tööstusettevõtjaid muutustega kaasas käima ja annab nõu, kuidas üks tööstusettevõte saaks digitaliseerimisega alustada. 

 

Millised tulevikuväljavaated on tööstusettevõttel kes digitaliseerimisse ei panusta?

Digitaliseerimine ja automatiseerimine on vahendid, et saavutada ettevõtte püstitatud eesmärke. Olgu see siis turunduses, tootmises, müügis, sisemistes protsessides, juhtimises jne. Kõige olulisem on aru saada, mida on vaja muuta ja kas digitaliseerimise projekt on selle muutuse jaoks õige vahend. Kõik oleneb muidugi ettevõtte eesmärkidest ja tegevusvaldkonnast, aga pikas perspektiivis ei saa tehnoloogia integreerimist ühel või teisel moel kõrvale jätta. Juhtimiskonsultant William Edwards Deming on öelnud: „Muutumine ei ole ilmtingimata kohustuslik. Ka ellujäämine pole kohustuslik“.

 

Millest digitaliseerimist alustada?

Arvatavasti on juhil teada mingi konkreetne mure, mida lahendada tahetakse. Või on probleem välja selgitatud diagnostika käigus, kus spetsialistid süvenevad ettevõtte protsessidesse ja leiavad pudelikaelad üles. Enne kui kellegagi ühendust võtta, võiks proovida iseseisvalt läbi mõelda ja kirja panna kogu protsessiahela, kus projekt soovitakse ellu viia ning mida konkreetselt soovitakse sellega saavutada.

Abi saamiseks:

  1. Küsi teiste juhtide käest. Teatud maani on projektid üsna sarnased olenemata tegevusvaldkonnast.

  2. Pöördu erialaliitu.

  3. Pöördu maakondliku arenduskeskuse poole (www.arenduskeskused.ee), kust saad ka tasuta konsultatsiooni.

  4. Kirjuta Facebooki gruppi Tark Tööstus, seal on palju inimesi, kes on valmis aitama.

  5. Osale Tööstushäkil, kus saad oma ideed turvalises keskkonnas katsetada ja heal tasemel mentorite tagasisidet.

 

Kuidas digitaliseerimise protsess tavaliselt välja näeb?

Digitaliseerimisega alustamiseks kaardistatakse hetkeolukord, pannakse kirja soovitud tulevikuolukord ning lahendatakse hetkeolukorra ja tulevikuolukorra vaheline probleem. Probleemi lahendamisega paralleelselt tuleks keskenduda muudatuse juhtimisele ja kommunikatsioonile. Paljud projektid ei saavuta oma täielikku potentsiaali halvasti kommunikeeritud ja juhitud muutuse tõttu.

 

Mis on eduka digitaliseerimise projekti aluseks?

Enamuste projektide edukus seisneb initsiatiivi ja strateegia omavahelises tugevas seoses ehk kas projekti tulemus on ettevõtte strateegilise eesmärgiga otseselt seotud ja teiseks on määratud projektile konkreetne vastutaja ning eraldatud aega, et tekkinud muutust säilitada.

------------------------------

 

Mis on Tööstushäkk?

Tööstushäkk on kolmepäevane häkatoni formaadis üritus, kus tööstusettevõtete esindajad koostöös IT-ettevõtete meeskondadega saavad mentorite toel välja töötada lahendusi tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimisega seotud väljakutsete lahendamiseks. Tööstushäkil osalemine võimaldab meeskondadel lahenduste prototüüpide väljatöötamiseks kasutada koolitusel osalevaid oma ala eksperte ja praktikuid, kes toetavad osalejate meeskonnatööd kaasaegsete meetodite ja tööriistadega, mida ettevõtted saavad ka edaspidi oma tegevuses kasutada.

See on ideaalne viis nii digitaliseerimisega alustajatele võimaluste leidmiseks kui ka juba digitaliseerijatele spetsiifiliste väljakutsete lahendamiseks. Kolme päeva jooksul saavad ettevõtted panna fookuse just nende jaoks kõige põletavamale murekohale digitaliseerimises, et jõuda häki lõpuks praktilise lahenduseni, mida ka hiljem rakendada. Iga ettevõtte viiakse häkil kokku sobiva IT-ettevõtte ja kogenud mentoriga, kes aitavad nende tulemusteni jõuda. Tööstushäkk fookusteemaga “Digitaliseerime!” toimub 21.–23. jaanuaril 2021 virtuaalselt ja osaliselt ka Tartu Ülikooli Delta hoones.  

Tööstushäkk on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) poolt ellukutsutud praktiline koolitus, mille ellu viimisel on partneriks CIVITTA Eesti AS ja Garage 48 koostöös Tartu Ülikooli ja Tartu Ärinõuandlaga.

Rohkem informatsiooni leiad SIIT  

 

Veeli Oeselg, CIVITTA Eesti AS partner ja tööstusvaldkonna ekspert

“Kuigi paljud tööstusettevõtted pole tänaseks veel digitaliseerimisega alustada jõudnud, muutub see lähiaastatel konkurentsis püsimiseks möödapääsmatuks. Digitaliseerimine võimaldab ettevõtetel saada andmete baasil parema ülevaate oma tootmisprotsessist, mis omakorda võimaldab tootmisprotsessi efektiivsemaks muuta, tarneahela protsesse planeerida ja juhtida ning ka tootmist automatiseerida. Seega on digitaliseerimise otseseks tulemuseks nii kulude vähendamine, kasumlikkuse kasvatamine või ka tootmise laiendamine.”

JAGA ARTIKLIT