Miks võiks iga ettevõte teha turu-uuringuid?

MIKS VÕIKS IGA ETTEVÕTE TEHA TURU-UURINGUID?

Turu-uuringud on üks tõhusamaid tööriistu, mida ettevõte saab kasutada klientide mõistmiseks ning kasvupotentsiaali maksimeerimiseks. See on oluline igas suuruses ettevõtetele ja toob kasu kõigile alates väikestest idufirmadest kuni rahvusvaheliste korporatsioonideni.

Teil on olemas toode või teenus, mille järele on suur nõudlus. Miks peaksite lisaks turu-uuringuid tegema? Paraku ei garanteeri ükskõik kui fantastiline toode või teenus pikaajalist edu ilma turgu, konkurente ja tarbijaid põhjalikult tundmata. Turg on aga pidevas muutumises – ajaga lisandub üha uusi kontseptsioone ja ideid ning siseneb uusi konkurente, mis kõik mõjutavad tarbijate otsuseid.

Siin on mõned näited selle kohta, kuidas turu-uuringud aitavad teie ettevõttel muutuvate tingimustega kohaneda ning säilitada konkurentsieelist, mõista sihtturgu ning kasvada. 

Tunne oma klienti

Kliendid on iga ettevõtte nurgakiviks, sest just nemad ostavad lõpuks teie tooteid või teenuseid. Selleks, et olla edukas, tuleb luua tooteid ja teenuseid, mis klientidele meeldivad. Konkreetse ülevaate saamine klientide suhtumisest on aga äärmiselt keeruline. Infotehnoloogia tulekuga on andmete hulk ja mitmekesisus, millele otsustes toetuda, tohutu. Samas öeldakse, et ligi 90% ostuotsustest tehakse emotsiooni ja alateadvuse baasil, millele hiljem luuakse juurde ratsionaalsed põhjendused. Seepärast on lisaks klientide eelistustele, profiilile ja ostuajaloole oluline mõista ka seda, kuidas teie klient end tunneb ja millised on tema käitumise tagamaad. Näiteks, inflatsioonist tingitud hinnatõus on sundinud üha suuremat hulka tarbijaid tegema soodsamaid valikuid. Samas on kasvamas nende tarbijate osakaal, kes tunnevad huvi jätkusuutlikkuse vastu ning on hakanud oma kulutusi sellest ajendatuna üldiselt piirama. Ettevõtte jaoks on tulemuseks käibe langus, kuid sõltuvalt põhjustest on võimalikud stsenaariumid muutunud olukorrale reageerimiseks üksteisest kardinaalselt erinevad.

Uurides tarbijaid konkreetses toote- või teenusekategoorias, saab kindlaks teha:

  • Nende motivatsiooni toote või teenuse ostmiseks
  • Kuidas nad otsustavad konkureerivate toodete või kaubamärkide vahel
  • Nende rahuldamata vajadused turul olemasolevate toodetega

Need teadmised annavad paremat teavet oma klientide vajaduste, väärtuste ja käitumise kohta. See aga aitab mõista, milliseid kanaleid oma tarbijatele turundamiseks kasutada, milliseid uusi funktsioone oma toodetesse või teenustesse lisada ja kuidas konkurentidest eristuda.

„Ärge otsige oma toodetele klienti, otsige tooteid oma klientidele!“ (seth godin)

Enne uue toote või teenuse lansseerimist või olemasoleva täiustamist, on otstarbekas viia läbi tooteuuring. Nagu nimigi ütleb, on tooteuuring tagasisideküsitluse tüüp, mille ainus fookus on toode või teenus. Hästi tehtud tooteuuring näitab, milliseid funktsioone  potentsiaalsed kliendid kõige rohkem soovivad, vajavad ja väärtustavad. Lisaks võib see aidata esile tuua lünki turul, kuhu  toode soovib siseneda. Samuti saab tooteuuringu raames uurida, kuidas tarbijad seda toodet ostaksid, et saada teavet turustusplaani kohta, ning testida hinnastamist ja tootega seotud sõnumeid. Viimane on eriti oluline just olemasoleva kontseptsiooniga uutele turgudele sisenemisel, kus tõlkimisel ja sisu sobitamisel tuleb arvestada kohaliku keele- ja kultuuriruumiga.  Siinkohal on ilmekaks näiteks Pepsi, kelle kampaania “Come alive with the Pepsi generation” slogan tõlgiti hiina keelde kui “Pepsi brings your ancestors back from the grave.“ Päris julge lubadus!

Tooteuuring aitab vastata järgmistele küsimustele:

  • Millise omadusega toodet kliendid vajavad?
  • Milliseid kliendi probleeme teie toode lahendab?
  • Kuidas teie kliendid teie tooteid kasutavad?
  • Kuidas täiustada olemasolevat toodet või töötada välja uus toode?

Kui mõistate, kuidas kliendid  tooteid kasutavad, ja missugust kliendi probleeme  tooted peaksid lahendama, aitab see teil oma tooteid täiustada, tõsta kliendirahulolu ja kasvatada müüki. 

Kui tugev on teie bränd?

Inimesed ostavad brändidelt, mida nad usaldavad. Kui teil on toode, mis konkureerib kümnete sarnaste toodetega, annab eristuv bränd  suure konkurentsieelise. Sellegipoolest ei tea paljud ettevõtted, kui tugev on nende bränd või kas neil üldse on bränd. 

Bränd on kuvand ehk see, kuidas klient teie ettevõtet näeb ja tajub. Teie klientide arusaamad teie brändist põhinevad kõigel, alates logost, veebisaidist kuni nende isikliku suhtluseni teiega. Bränd räägib näiteks ka sellest, kuidas ettevõtte suhtub töötajatesse, klientidesse ja keskkonda. Amazoni tegevjuht Jeff Bezos on öelnud: “Sinu bränd on see, mida teised sinust räägivad, kui sind ennast ruumis ei ole.” Tugev bränd loob usalduse ning brändile lojaalsed kliendid soovitavad seda tõenäolisemalt ka teistele. 

Brändiuuringud aitavad  hoida silma peal sellel, kuidas kliendid  brändiga seotud kogemustesse suhtuvad ning toovad esile brändiga seotud valdkonnad, mida tuleks parandada.

Erinevad uuringud aitavad leida vastuseid järgmistele küsimustele teie brändi kohta:

  • Bränditeadlikkuse uuring: Kui hästi tunnevad kliendid teie brändi võrreldes konkurentidega?
  • Brändi identiteedi uuring: Kas teie bränd ütleb tõesti seda, mida soovite?
  • Brändi lojaalsuse uuring: Kui lojaalsed on kliendid teie brändile?

Tugeva brändi loomine, klientide tundmaõppimine ning nende ootustele vastavate toodete arendamine on pidev protsess, kuhu turu-uuringud aitavad luua väärtuslikku sisendit. Kui te pole kindel, kust alustada, võtke julgelt meiega ühendust ning aitame välja töötada ja läbi viia just teie vajadustele vastava turu-uuringu.

Kadri Tirs
CIVITTA uuringute meeskonna vanemkonsultant
[email protected]

JAGA ARTIKLIT