Tootlikkuse tõstmise kunst | CIVITTA

Tootlikkuse tõstmise kunst

Kõige lihtsam definitsioon tootlikkusele on teadupärast ettevõtte netokäive töötaja kohta. Eesti majandus kasvab, kuid see kahjuks ei tähenda, et kasvab ka tootlikkus. Eesti praegune majanduskasv tuleneb eelkõige suurenenud nõudlusest, mitte ettevõtete tootmisvõimekuse või tööjõu tootlikkuse kasvust.

Kuidas tootlikkust suurendada?

Reeglina nähakse olukorra parandamise võimalusena investeeringuid digitaliseerimisse või tootmisprotsesside tõhustamisse. Kuid on veel ka teisi võimalusi kuidas olemasoleva ressursi tootlikkust tõsta. Üks sellistest alternatiivsetest (tugi)lahendustest on kunst. Jah, lugesite õigesti – kunst on see mis võib meid aidata.

Toome järgnevalt välja peamised viisid kuidas kunst tootlikkust mõjutab:

1. Kunst paneb inimesed kiiremini töötama. Exeteri Ülikoolis töötav doktor Craig Knight on aastaid oma meeskonnaga uurinud töökeskkonna psühholoogiat. Muuhulgas on nad läbi aastate uurinud ka seda, milline on erinevus lihtsalt funktsionaalsetes (olemas kõik tööks vajalik) kontorites ning kunstiga täidetud kontorites töötavate inimeste tööviljakuse vahel. Uurimistöö tulemused näitavad, et kunstiga täidetud kontorites töötavad inimesed umbes 15% kiiremini. See vahe on veel suurem siis, kui töötajad on ka ise kunsti valikusse ja paigutusse kaasatud.

2. Kunst parandab töötaja töökogemust. Näiteks toob üks uuring välja, et 82% küsitluses osalenud töötajatest arvas, et kunst on oluline töökeskkonna kujundaja ning 73% vastanute jaoks muutuks nende arvamus ettevõttest, kui kunst eemaldataks. Kuna me veedame suure osa oma päevast tööl on lisaks mugavustele, mida meie kontorid pakuvad oluline pakkuda naudingut ka inimese hingele ja vaimule.

3. Kunst inspireerib ning ergutab loovust. Väga tihti paneb kunstiteose vaatamine inimeste mõtte liikuma tavapärasest erinevalt ning kunst inspireerib inimest. Inspiratsioon tekitab aga uusi ideid, mis omakorda võivad aga tähendada uut ja tulusat äri.

4. Kunst aitab luua tugevamaid sidemeid klientidega. Ühelt poolt loob kunst klientidele meeldiva ja huvitava keskkonna, teisalt aitab see luua vestlusteemasid, avastada ühishuvisid ning sõlmida ka (müügi)kokkuleppeid. Näiteid sellest on meil Civittas ka olemas. Üks meie Tallinna kontoris rippuv teos aitas viia lõpule meie kliendi ettevõtte müügitehingu ning ühine huvi kunsti vastu on aidanud luua klientidega suhteid mis on viinud koostöö ja müügilepinguteni.

5. Kunst ja kunsti sõnumid mõjutavad kontori õhkkonda ning aitavad edasi anda organisatsiooni jaoks olulisi sõnumeid. Meie Tartu kontori seinal on Kaido Ole teos Küsimus. Meile konsultantidena tuletab see pilt meelde, et küsimine on tähtis, sest küsimata ei ole võimalik teada saada, mida klient tegelikult meilt vajab. Meie mõlema Eesti kontori kunstivalik on tehtud lähtuvalt sõnumitest, mida me enda kohta edastada soovime.

6. Kunst aitab kujundada organisatsiooni kuvandit. Kunstiteosed räägivad lugusid. Lood ja lugudest saadav emotsioon jääb inimestele meelde. Lood kujundavad ka organisatsioonide kuvandit. Kui töökeskkonda on valitud teosed, mis on kooskõlas organisatsiooni olemusega, aitavad teosed arendada ja kinnistada kuvandit inimeste peades.

Kui tahate kontrollida, kas ülalkirjeldatud jutt tegelikkusele vastab, tulge külla kas meie Tallinna või Tartu kontorisse, kus on esitletud üle 50 Eesti kaasaegse kunsti teose. Otsustage ise, kas kunstil on mõju!

JAGA ARTIKLIT