UUS TEENUS VARASE FAASI INVESTEERINGUTE PLANEERIMISEKS. CIVITTA

UUS TEENUS VARASE FAASI INVESTEERINGUTE PLANEERIMISEKS

Hiljuti kaasas virtuaalreaalsuse lahenduste jaoks personaliseeritud 3D avatare loov tehnoloogiaettevõtte Wolf3D $1,3M suuruse investeeringu edasiste arengu- ja laienemisplaanide finantseerimiseks. 

EstVCA hiljutises Deal Talkis räägib Ivar Siimar Trind Venture'st, kuidas nad juhtisid Wolf3D investeerimisringi. CIVITTA Eestil oli aga võimalus antud tehingut nõustada ülevaatlikku äritegevuse analüüsi ehk light due diligence (LiDD) läbi viies. LiDD on CIVITTA Eesti uus varase faasi tehingutele suunatud teenus.

Tehnoloogiasektori varase faasi investeeringute puhul on põhjaliku due diligence'i läbiviimine tihti ebamõistlikult ressursi- ja ajamahukas. Samas on iga investeeringu puhul tehingu tingimuste seadmiseks ja investeerimisotsuse langetamiseks siiski vajadus hinnata potentsiaalseid riske, saada ülevaade ettevõtte majanduslikust olukorrast, finantsdistsipliinist ja tulevikuväljavaadetest. 

Sellest ajendatult töötasime välja LiDD teenuse, mille tulemusel saab investor 5 tööpäevaga ülevaate investeeringut kaasava ettevõtte äritegevusest ja olukorrast. LiDD raames vaatame üle ettevõtte:

  • põhikirja

  • finantsolukorra: bilanss, kasumiaruanne, raamatupidamise tavad, kulustruktuur, maksekäitumine, eelarve

  • toote ja teenuse: hinnastamine, dokumentatsioon, kliendibaas

  • meeskonna: struktuur, tasusüsteem, optsioonisüsteem

  • intellektuaalomandi kaitse: kaubamärgid, patendid, IP lepingud

“CIVITTA meeskonna liikmed on aastate jooksul olnud seotud ligi 100 varajase faasi tehnoloogia investeeringuga. LiDD tugineb just sellele kogemusele ning universaalsele ja standardiseeritud lähenemisele. Need asjaolud võimaldavad meil jõuda alati tulemuseni 5 tööpäeva jooksul. Wolf3D on selle heaks näiteks” selgitab CIVITTA Eesti partner Veeli Oeselg. 


Lisainfo: [email protected], +372 55 622 062

JAGA ARTIKLIT