Ettevõtte edu läbi Kaizeni meetodi ja turu-uuringute

VÄIKESED MUUTUSED, SUURED TULEMUSED

Termin "kaizen" on pärit jaapani sõnadest "kai" ja "zen", mis tähendavad vastavalt "muutust" ja "head". Kaizeni meetod rõhutab protsesside ja toodete pidevat parendamist, eesmärgiga saavutada suurem tõhusus, tootlikkus ja kvaliteet.

Kaizeni meetod sai Jaapanis laialdase populaarsuse 1950ndatel ja 1960ndatel, eriti tootmissektoris. Meetodit kasutas esimesena Toyota 1950ndatel osana oma Toyota tootmissüsteemist, mis keskendus raiskamise vähendamisele, efektiivsuse parandamisele ja klientide rahulolu suurendamisele. Kliendi tagasiside põhjal on Toyota teinud olulisi täiustusi oma toodetes, mis on toonud kaasa suurenenud müügi ja kliendirahulolu. Näiteks kasutas ettevõte klientide tagasisidet Prius hübriidauto arendamiseks, mis osutus suureks hitiks keskkonnateadlike tarbijate seas. See aitas Toyotal saada konkurentsieelist ja suurendada oma turuosa hübriidautode turul. Toyota edu Kaizeni meetodi ja tootmissüsteemiga innustas teisi Jaapani ettevõtteid meetodi vastuvõtmiseks, mis viis meetodi laialdase kasutamiseni Jaapanis ja lõpuks üle maailma.

Täna kasutatakse Kaizeni meetodit ettevõtetes erinevates tööstusharudes, sealhulgas tootmises, tervishoius, finantssektoris ja turunduses. Praktikas hõlmab Kaizeni meetod andmete kogumist ja analüüsimist, et tuvastada parendamiseks vajalikud valdkonnad, teha väikesi järkjärgulisi muudatusi protsessides ja toodetes ning jälgida ja mõõta tulemusi pidevalt. See lähenemine võimaldab ettevõtetel teha andmepõhiseid otsuseid ja saavutada pidevat parendamist aja jooksul.

Ka Nestle on edukalt kasutanud Kaizeni meetodit. Ettevõtte pideva täiustamise programmi, NCE (Continuous Excellence) fookuses on kulude vähendamine, kvaliteedi parandamine ja klientide rahulolu. Programmi turu-uuringute meeskond mängib olulist rolli klientide tagasiside pideval kogumisel ja analüüsimisel, et tuvastada täiustamise valdkonnad. NCE programmi kaudu on Nestle klientide tagasiside põhjal teinud olulisi toodete ja teenuste täiustamisi. Näiteks kasutas ettevõte klientide tagasisidet oma toodete maitse ja tekstuuri parandamiseks, mis tõi kaasa suurenenud müügi ja kliendirahulolu. Nestle kasutas klientide tagasisidet ka uute toodete ja maitsete arendamiseks, mis vastavad klientide muutuvatele vajadustele ja eelistustele, suurendades veelgi oma turuosa.

Lisaks rõhutavad Jaapani ettevõtted sageli töötajate kaasamist ja osalust pidevas parendamisprotsessis. "Kaizeni ettepanekute süsteem" on Jaapani ettevõtete seas tavaline lähenemisviis, et julgustada töötajaid tuvastama parendusvaldkondi ja tegema ettepanekuid väikeste sammhaaval tehtavate muudatuste jaoks. Toyota on tuntud näide ettevõttest, mis kasutab seda süsteemi, kus iga töötajat oodatakse esitama vähemalt üks ettepanek kuus.

Toyota ettepanekute süsteemi raames saavad töötajad esitada ideid parenduste jaoks, mis on seotud ohutuse, kvaliteedi, tootlikkuse, kulude vähendamise ja keskkonnaga. Ettepanekud vaadatakse läbi komitee poolt ning kui need kinnitatakse ja rakendatakse, siis töötajat, kes ettepaneku tegi, premeeritakse rahalise boonusega. Boonussumma võib varieeruda parenduse olulisusest sõltuvalt, kuid tavaliselt on see umbes 45 USA dollarit ettepaneku kohta.

Selle süsteemi eesmärk on julgustada igat töötajat mõtlema sellele, kuidas nad saavad oma tööprotsesse parandada ja aidata kaasa ettevõtte üldisele edule. Töötajatele ettepanekute tegemiseks motivatsiooni pakkudes ja nende panuste eest premeerides loovad Toyota ja teised Jaapani ettevõtted pideva parendamise ja kaasatuse kultuuri, mis võib viia suurema tõhususeni, innovatsioonini ja töötajate rahulolu saavutamiseni.

Jaapani kogemus ja Kaizeni meetod võivad olla kasulikud tööriistad igale ettevõttele, olenemata selle suurusest või tööstusharust. Pideva parendamise ideedele tuginev Kaizeni meetod võib olla rakendatav mitmesuguste protsesside jaoks, sealhulgas turu-uuringutes ja töötajate tagasiside kogumisel. Selle meetodi olemus seisneb väikeste sammude abil suurte paranduste tegemises, mis viivad lõpuks parema efektiivsuse, tõhususe ja rahulolu saavutamiseni.

Kadri Tirs
CIVITTA uuringute meeskonna vanemkonsultant
[email protected]

JAGA ARTIKLIT