CIVITTA viis läbi biolagunevatest jäätmetest materjalide kasutamise uuringu

Valmis biolagunevatest jäätmetest materjalide kasutamise uuring

Hiljuti sai Civitta uuringute ja hindamiste tiim valmis uue töö Keskkonnaministeeriumile: „Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel“. Uuring tehti koostöös keskkonnaalaseid nõustamisteenuseid pakkuva ettevõttega Alkranel.

Uuringu aluseks oli mõte suurendada nõudlust biolagunevatest jäätmetest ja reoveesettest saadud materjalide järele riigihangete kaudu. Ühe võimalusena saaks Keskkonnaministeeriumi hinnangul kehtestada haljastustöid sisaldavatele riigihangetele sellised keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid, mis soodustaks biolagunevatest jäätmetest ja reoveesettest valmistatud komposti või kääritusjäägi kasutamist. Sellest lähtuvalt oli uuringu peamisteks eesmärkideks välja selgitada, millistes haljastustöid hõlmavates riigihangetes on põhjendatud ja otstarbekas kasutada taaskasutatud materjale ning millistele kriteeriumidele peaks need materjalid vastama

Kokku viisid Civitta analüütikud läbi 31 intervjuud erinevate osapooltega – sh nii käitlejate, karjääride esindajate, ehitustööde hankijate ja ehitusfirmadega. Veel sai läbi töötatud suur hulk dokumente ja analüüsitud riigihangete registri andmeid. Töö tulemusel selgus, et haljastustööde maht ehitustööde osana on tegelikult väga väike ning enamasti kasutatakse juba kohapeal olemasolevat pinnast. Sellegipoolest nähakse biolagunevatest jäätmetest toodetud materjali kasutamise võimalust just mulla kvaliteedi parandamisel, aga sellise materjali kasutamine ei tohiks olla tülikas ega tekitada lisakulusid. Samuti peaks kasutajatele olema selgem, millised on komposti omadused ja kuidas seda täpselt kasutama peaks – praegu on selles osas palju küsimusi ja ebaselgust. Keskkonnaministeeriumile andsime edasi ka soovitused, kuidas selliseid materjale oleks mõistlik kasutada ning kuidas nende kasutamist riigihangetes soodustada. 

Uuringu tulemuse põhjal valmivad ettepanekud on aluseks Keskkonnaministeeriumi edasisele koostööle ekspertidega ja erialaliitudega ning aitavad kaasa võimalike keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide kehtestamisele. Uuringu tulemuse põhjal jätkatakse ka Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti koostööd karjääride korrastamistingimuste käsiraamatu ja Keskkonnaameti korrastamistingimuste andmise juhendi uuendamiseks. Seega on uuringu tulemused edaspidi aluseks nii riigiametnikele, hankejuristidele kui ka projekteerijatele.

Töö on tutvumiseks kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel ning ka Eesti Teadusinfosüsteemis ETISes.

JAGA ARTIKLIT