Teenused

Avaliku poliitika kujundamine

Avaliku poliitika suunised

  • Huvirühmade ja välisriikide parimate praktikate analüüs
  • Poliitikavalikute tasuvusanalüüs
  • Avaliku poliitika normatiivdokumendid

Tööstusstrateegiad

  • Range otsusetegemise metoodika
  • Finantsanalüüsi arengustsenaariumid
  • Ulatuslikud strateegiadokumendid