Teenused

Erasmus noortele ettevõtjatele

Erasmus noortele ettevõtjatele” (Erasmus for Young Entrepreneurs ehk EYE) on Euroopa-sisene vahetusprogramm ettevõtjatele. EYE võimaldab alustavatel ettevõtjatel ja inimestel, kes soovivad ettevõtlusega alustada, saada kogemusi teistes programmis osalevates riikides tegutsevatelt väikeettevõtjatelt.

Kuidas EYE programm töötab? Programmi eesmärgiks on kogemuste vahetamine ning sel eesmärgil teeb alustav ettevõtja koostööd kogenud ettevõtjaga tema firmas. Vahetusprogrammi jooksul aitab viimane tal 1-6 kuu vältel omandada ettevõtte juhtimiseks vajalikke oskusi ja teadmisi. See koostöö on mõlemapoolselt kasulik, võimaldades jagada teadmisi ning äriideid, laiendada kontaktivõrgustikku ja avastada uusi turge Euroopas.

Projekti üldeesmärgiks on edendada Euroopa ettevõtete arengut ning aidata väikestel ja keskmistel ettevõtetel rahvusvahelistuda ja konkurentsivõimet tõsta. Programm hõlmab kõiki Euroopa Liidu liikmeid ning täiendavaid riike (info kodulehel). Osavõttu EYE programmist rahastab Euroopa Komisjon.

Kas EYE programm on Sinule? Jah, kui Sa oled:

  • Alustav ettevõtja, kellel on kindel plaan luua oma ettevõtte või kes on selle viimase kolme aasta jooksul juba loonud
  • Kogenud ettevõtja, kes omab või juhib ELis väikest või keskmise suurusega ettevõtet

EYE kontaktpunkt Eestis on Civitta Eesti AS (erasmus@civitta.ee). Info kodulehel - http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

 

Erasmus for Young Entrepreneurs

Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) is a European-wide exchange programme for entrepreneurs. EYE helps aspiring European entrepreneurs to gain experience by working alongside an experienced entrepreneur in another participating country.

How does EYE work? New entrepreneurs stay and collaborate for a period of 1 to 6 months with an experienced entrepreneur in order to exchange ideas and experiences. With the help of a host entrepreneur, new entrepreneurs can acquire skills and knowledge necessary to start and/or successfully run a small business in Europe.

It is a win-win collaboration whereby host entrepreneurs and new entrepreneurs can exchange knowledge and business ideas, benefit from cross-border networking opportunities and discover new markets in Europe.

The main objective of the programme is to foster entrepreneurial development and help small and medium-sized enterprises to internationalise and become more competitive.

The programme operates across the EU and other participating countries (more information on the website). The stay is financed by the European Commission.

Is EYE programme for you? Yes, if you are:

  • A new entrepreneur, who is planning to start a business or who has already set up a business within the last three years.
  • An experienced entrepreneur, who owns or runs a small or medium-sized enterprise in the EU.

The local contact point in Estonia is Civitta Eesti AS (erasmus@civitta.ee). More information - http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/