Pelletitootja Warmeston toetamine kogu nende jätkusuutlikkuse arengu teekonna vältel

Client

Warmeston

Projekti taust

Warmeston on Eesti esmaklassiline pelletitootja era-, kaubandus- ja tööstussektorile. Jätkusuutlikkus on ettevõttes alati mänginud olulist rolli, mistõttu pöördus Warmeston meie poole, et aidata sõnastada oma ambitsioonikad plaanid, mõõta pelleti süsiniku jalajälge ja avaldada esimene jätkusuutlikkuse aruanne.

Projekti olemus

Algselt aitasime Warmestonil määratleda säästva arengu eesmärgid (SDG) ning keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimispõhimõtted (ESG). Sellest ajast alates oleme igal aastal läbi viinud süsiniku jalajälje analüüsi, järgides elutsükli hindamise (LCA) põhimõtteid ja järgides kahte rahvusvaheliselt tunnustatud ISO standardit (ISO 14040: 2006 ja ISO 14044: 2006).

Süsiniku jalajälje hindamine hõlmas kõiki nelja Warmestoni pelletitehast. See hõlmas tooraine sisestamist ja selle transporti, ressursikasutust tootmisprotsessis, pelleti transporti kliendini ja palju muud. Koos kliendiga peeti ühiseid töötubasid, et määratleda Warmestoni jätkusuutlikkuse teekonna strateegilised suunad. See hõlmas prioriteetsete säästva arengu eesmärkide valimist ja ettevõtte põhiväärtuste sõnastamist.

Pakutud teenused

  • Strateegiliste suundade seadmine ESG-s
  • CO2 mõju hindamine
  • Jätkusuutlikkuse aruande koostamine

Tulemused

Süsiniku jalajälje hindamine ja väljatöötatud jätkusuutlikkuse raamistik kulmineerusid põhjaliku jätkusuutlikkuse aruandega aastaks 2020. See andis ülevaate ettevõttest, kirjeldas selle tooteid ja tootmisprotsessi ning tegi kokkuvõtte süsiniku jalajälje hindamisest.

Kaks aastat järjest pärast esialgset projekti taotles Warmeston oma iga-aastase süsiniku jalajälje hindamise uuendamist ja kahe täiendava jätkusuutlikkuse aruande koostamist. See on võimaldanud ettevõttel jälgida oma süsiniku jalajälje muutusi ja avastada nende põhjuseid. Samuti võimaldas see kliendil tegeleda ettevõtte tekitatud heitkogustega ja leida lahendusi kliimamõju vähendamise suunas liikumiseks.

Partnerid

Veeli Oeselg

Head of Growth, Tallinn, Estonia

Simona Ramanauskaitė

Head of Sustainability Advisory, Vilnius, Lithuania