TEENUSED

Meie meeskonnal on kõrged akadeemilised tulemused, intellektuaalne uudishimu, head liidriomadused ning pühendumus meie väärtustele. Meie töö aluseks on põhjalikud analüüsid ja andmetel põhinevad nõuanded. Nii saame oma klientidele pakkuda väärtuslikke teenuseid mõistliku hinnaga.

Meie klientide hulka kuuluvad:

1. KORPORATSIOONID

Aitame erinevates valdkondades nagu telekommunikatsioon, pangandus, kindlustus, jaemüük, hulgimüük, tootmine, tarbekaubad, transport, energia, toitlustus ja majutus, meedia ja kirjastamine, IT-teenused, ehitus, metsamajandus, põllumajandus, kinnisvara, erakapital ja professionaalseid teenuseid pakkuvaid ettevõtteid.

2. IDUFIRMAD NING VÄIKESE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

Teenindame mitmesugustes valdkondades tegutsevaid idu- ja väikefirmasid, keskendudes eelkõige uuenduslikele ettevõtetele, uurimis- ja arendustegevuse tulemuste turule viimisele ja idufirmade ökosüsteemi arendamisele.

3. VALITSUSASUTUSED JA VABAÜHENDUSED

Teenindame keskvalitsusasutusi (ministeeriumid ja riigiasutused), kohalikke omavalitsusi, haridusasutusi, sealhulgas ka ülikoole, haiglaid, riigiettevõtteid,  taristu- ja energiaettevõtteid, doonor- ja muid rahvusvahelisi organisatsioone (EBRD, Maailmapank, Euroopa Komisjon) ning vabaühendusi.

Meie pakutavad teenused

STRATEEGIA

Teeme oma klientidega tihedat koostööd strateegilise planeerimise, uutele turgudele laienemise, muutuste juhtimise ja organisatsiooni ümberkujundamise valdkondades. Strateegiateenustega aitame teha muutusi klientide äritegevuses, organisatsioonis ja ühiskonnas. Oma töös rakendame parimaid strateegia praktikaid ning paljudest riikidest ja valdkondadest saadud kogemusi.

INNOVATSIOON

Aitame idufirmadel kasvada ja laieneda; ülikoolidel ühendada äritegevus uurimistööga ja viia uurimis- ja arendustegevuse tulemusi turule; ettevõtetel arendada ja kiirendada uuendusi ning valitsustel luua uuendusmeelseid kogukondi ja ökosüsteeme.

RAHASTAMINE

Aitame klientidel leida rahastusvõimalusi, välja töötada projektiideed ja projekte ellu viia. Pakume nõustamisteenuseid riiklike struktuurifondide rahastuse, ELi tasandi programmide rahastuse (Horizon 2020) saamiseks, investorite ja erasektori laenude kaasamiseks.

UURINGUD

Kogume ja analüüsime välis- ja siseteavet, et anda väärtuslik sisend meie klientidele otsuste tegemiseks. Teeme turu-uuringuid, toodete turu-uuringuid, hoiakute turu-uuringuid, avaliku sektori poliitika uuringuid ja hindamisi.

DIGITAL

Aitame klientidel tänasel digiajastul suurendada oma konkurentsivõimet suurandmete ja uusimate IT-tehnoloogiate rakendamise abil. Meie teenuste hulka kuuluvad digistrateegia, klienditeekonna analüüs ja ümberkujundamine, UI/UX, veebi- ja mobiiliarendused, kliendibaasi analüüs ja segmentimine, kliendivoolavuse analüüs ning muud infotehnoloogia ja suurandmetega seotud teenused.

PROJEKTIDE JUHTIMINE

Pakume abi kõigis projekti elluviimise etappides. Selleks loome  ja hoiame toimivana projektijuhtimise üksuse, aitame arendada/laiendada äritegevust ja kõrvaldada konsultantide abil ajutised lüngad oma meeskonna oskustes ja pädevustes ning pakume tööjõuvahendust Kesk- ja Ida-Euroopas.

Jätkusuutlikkus

Aitame oma klientidel integreerida kestlikkust ja kestlikku innovatsiooni igapäevastesse toimingutesse ning leida optimaalsed rahastamisvõimalused, mis toetaksid muutust vastupidavama ja keskkonnasõbralikuma organisatsiooni suunas.

OTSID KONSULTATSIOONITEENUSEID?

Esita hinnapäring

Juhtumiuuringud

2023-07-03
LÄHENEMISKEELU TAOTLEMISE JA...
2023-05-24
KUNSTLIHA JA MUUD LIHA ALTERNATIIVID

Hetkeseis ja väljavaated

2023-03-31
UURING: LOOMETÖÖ EEST MAKSTAKSE...