RAHASTAMINE

Olemasoleva tegevuse laiendamisel või uue projekti algatamisel on sageli piiravaks teguriks rahastuse leidmine. CIVITTA aitab oma klientide plaanid teostatavaks muuta, otsides selleks sobilikke finantseerimisvõimalusi. Valmistame ette äriplaani, investeeringu esitluse ja otsime investoreid erasektori vahendite kaasamiseks ning koostame taotlusi avalikest allikatest rahastuse saamiseks. Toetame oma kliente kogu protsessi vältel, alates investeeringu kaasamisest kuni rahastusprojekti elluviimiseni.

Meie rahastamisteenused hõlmavad järgmist:

RAHASTUS RIIKLIKEST PROGRAMMIDEST
RAHASTUS ELi PROGRAMMIDEST
LAENUVAHENDITE KAASAAMINE
ÜHINEMISED JA OMANDAMISED NING ERAINVESTORITE KAASAMINE

Meie rahastamisteenused hõlmavad järgmist:

Kuidas me seda teeme

Tavaliselt alustame projekti kliendi vajaduste hindamise, sobivaimate rahastusvõimaluste valimise ja projekti abikõlblikkuse hindamisega. ELi programmidest toetuse taotlemisel määrame projekti ulatuse, koostame eelarve ja ajakava, otsime partnereid ja kujundame konsortsiumi, mis päädib ametliku taotluse ja vajalike lisadokumentide (nt äriplaan, kulude-tulude analüüs või teostatavusanalüüs) koostamisega. Kui meie eesmärgiks on omakapitali investeeringu ligimeelitamine või laenu saamine, teeme kliendiga koostööd kuni vajalik rahastus on hangitud.

TAGA OMA PROJEKTI EDUKUS JA ETTEVÕTTE KASV

Esita hinnapäring

Juhtumiuuringud

2023-07-03
LÄHENEMISKEELU TAOTLEMISE JA...
2023-05-24
KUNSTLIHA JA MUUD LIHA ALTERNATIIVID

Hetkeseis ja väljavaated

2023-03-31
UURING: LOOMETÖÖ EEST MAKSTAKSE...