UURINGUD

Uuringud on otsuste tegemiseks ja põhiülesannete täitmiseks organisatsioonides väga olulised. Teeme kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid turu-uuringuid, töötleme ja analüüsime andmeid, mida oleme hankinud kasutades CAPI/CATI/veebiküsitlus/fookusgruppe ja muid vahendeid. Uuringud aitavad ettevõtetel ja organisatsioonidel mõista klientide eelistusi, hinnata nende reaktsiooni turunduskampaaniatele, täpsustada väärtuspakkumist ja luua ainulaadse kliendikogemuse.

Meie uuringuteenused hõlmavad järgmist:

TOOTEUURING
HOIAKUTE UURING
AVALIKU POLIITIKA UURING
HINDAMINE

Meie uuringuteenused hõlmavad järgmist:

Kuidas me seda teeme

Hindame turge erinevate omaduste (suurus/dünaamika/tingimused/konkurendid) alusel, kasutades selleks dokumendianalüüsi, statistilist analüüsi, ekspertintervjuusid ja muid turu-uuringu meetodeid. Enamikes riikides on meil oma uurimisrühmad, intervjueerijate võrgustik ja fookusrühmadele mõeldud ruumid, mis on varustatud kõigi vajalike videosalvestus ja -vaatlusseadmetega.

TEE PAREMAID ÄRIOTSUSEID ASJATUNDLIKU ANDMEANALÜÜSI ALUSEL

Esita hinnapäring

Juhtumiuuringud

2021-09-08
CIVITTA AITAB EESTI EDUKAID...
2021-02-04
KAS KOOLIHARIDUS ANNAB RAHATARKUSE?
2020-05-29
Kus on minu kiire internet?

CIVITTA analüüsis Eesti ülikiire interneti...