STRATEEGIA

Pakume tegutsevatele ettevõtetele, valitsusasutustele ja idufirmadele strateegianõustamist, mis aitab neil teha olulisi muudatusi oma äritegevuses, organisatsioonis ja ühiskonnas. Meie meeskonnad töötavad klientidega tihedas koostöös strateegilise ja äritegevuse planeerimisel, uute avalike teenuste ja ärimudelite väljatöötamisel ning turule sisenemise strateegiate arendamisel, et kujundada ümber organisatsiooni väärtushinnangud ja toetada muutusi organisatsioonis. Oma töös rakendame parimaid praktikaid ja kogemusi, mida oleme omandanud paljudes erinevates riikides ja valdkondades teostatud mitmesugustest projektidest.

Meie strateegiateenused hõlmavad:

STRATEEGIA
TURUATRAKTIIVSUSE HINDAMINE
ORGANISATSIOONIKULTUUR
MUUTUSTE JUHTIMINE

Meie strateegiateenused hõlmavad:

Kuidas me seda teeme

Tüüpiline strateegiateenuste osutamine koosneb mitmest etapist, mis hõlmavad diagnostikat, lahenduste väljatöötamist, kavandamist ja rakendamist. Projektid algavad tavaliselt olemasolevate tegevuste ja tulemuslikkuse mõõdikute põhjaliku analüüsiga. Seejärel selgitatakse välja sisemised ja välised võimalused, et leida viise kiiresti muutuva turukeskkonnaga kohanemiseks, seada eesmärke ja prioriteete ning toetada projekti elluviimist.

PARANDAGE KASVU KIIRENDAMISEKS OMA STRATEEGIAT

Esita hinnapäring

Juhtumiuuringud

2023-07-03
LÄHENEMISKEELU TAOTLEMISE JA...
2023-05-24
KUNSTLIHA JA MUUD LIHA ALTERNATIIVID

Hetkeseis ja väljavaated

2023-03-31
UURING: LOOMETÖÖ EEST MAKSTAKSE...