Kestlikkus | Juhtimisalane nõustamine | CIVITTA

Aitame idufirmadel, ettevõtetel ja valitsusel hinnata oma mõju ümbritsevale keskkonnale mõõdetaval ja praktilisel viisil. Pakume tuge strateegiate väljatöötamisel kiirendamaks organisatsioonide arengut, arendame ettevõttesiseseid innovatsioonivõimalusi ja pakume innovatsioonituge erinevate programmide ja kiirendite kaudu. Lisaks aitavad meie eksperdid kliente rahastuse hankimisel, arvestades konkreetseid arengueesmärke.

Meie kestlikkusteenused hõlmavad järgmist:

Organisatsiooni jätkusuutlikkus
Mõjude hindamine
Innovatsioonitugi
Uuringud ja strateegia

Meie kestlikkusteenused hõlmavad järgmist:

Kuidas me seda teeme

Lähenemisviis projektile oleneb suuresti ettevõtte arenguetapist, suurusest ja eesmärkidest. 

  • Tee jätkusuutlikuseni algab andmetel põhineva diagnostikaga, mis on kestlikkuse strateegia ja tegevuskava alustalaks. Et aidata klientidel seda praktikas rakendada, pakume tuge ärimudelite väljatöötamisel, investeeringute jätkusuutlikkuse hindamisel, tarneahela analüüsil ning ringmajanduse põhimõtete rakendamisel.
     
  • Teie keskkonna- või sotsiaalmõjude mõõtmiseks viime läbi organisatsiooniülese analüüsi, mis hõlmab protsesside määratlemist, andmete kogumist ning analüüsi mudeli loomist ja viimistlemist. Tõlgendame tulemusi ja koostame soovitused tuvastatud valupunktide lahendamiseks, järgides vastavaid rahvusvahelisi standardeid, nt ISO 14044 ja ISO 14040, PAS 2050, EPD standardite EN 15804 + A2 puhul.
     
  • Innovatsioonitoe raames kujundame ja koordineerime ettevõttesiseste innovatsiooniteenuste arendamist, et luua püsivaid ja kestlikke tavasid olemasolevates protsessides ja toodetes. VKEdele ja idufirmadele pakume innovatsioonituge jätkusuutlikuse kiirendite ja programmide kaudu, ise klientide nimel või koostöös oma partneritega (nt Challenger Accelerator). Kui otsite rahastamisvõimalust, aitame teil leida optimaalse rahastamisvõimaluse ja koostada vajalikud toetustaotlused.
     
  • Uuringud ja strateegia keskenduvad eelkõige olemasolevatele soovitustele ning sõnastatakse SMART-meetodi abil, mille suunitlus on üldiselt täiustamine, kohanemine või leevendamine - olenevalt käsitletavast probleemist. Teine fookus on avalik-õiguslike asutuste jätkusuutlikkuse strateegiatel, mis töötatakse välja tegevuskavadena saavutamaks seatud poliitilisi eesmärke ja sisaldavad konkreetseid strateegilisi sihte, eesmärke ja meetmeid, aidates kliendil liikuda abstraktselt visioonilt tegelike projektideni.

Andmepõhine kestlikkusalane nõustamine positiivse muutuse eesmärgil

Esita hinnapäring

Juhtumiuuringud

2023-07-03
LÄHENEMISKEELU TAOTLEMISE JA...
2023-05-24
KUNSTLIHA JA MUUD LIHA ALTERNATIIVID

Hetkeseis ja väljavaated

2023-03-31
UURING: LOOMETÖÖ EEST MAKSTAKSE...