Teenused

Turu-uuringud

  • Kvantitatiivsed uuringud (silmast-silma küsitlused (CAPI), telefoniküsitlused (CATI), veebiküsitlused)
  • Kvalitatiivsed uuringud (sihtrühmapõhised, süvauuringud, spetsiaalses testkeskkonnas tehtud uuringud (CLT))
  • Teeninduskvaliteedi uuringud (mystery shopping)
  • Kohapealsed vaatlused
  • Turu segmentimise, kaubamärgi- ja reklaamiuuringud
  • Uute toodete katsetamine, nõudluse ja hinnaelastsuse testid
  • Kliendi rahulolu uuringud ja lojaalsuse analüüs
  • Tulemuslikkuse võtmenäitajate (KPId), sh soovitusindeksi (NPS) jälgimine